Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/223
2010. október 13

Az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun:

"A gazdasági bizonytalanság és pénzügyi szigor nem lehet magyarázat arra, ha túl keveset teszünk."

Üzenet a Szegénység Megszüntetésének Nemzetközi Napján, 2010. október 17.

BÉCS, október 17. (ENSZ Információs Iroda) - A Szegénység megszüntetésének idei nemzetközi napján a méltó munkára, értelmes foglalkoztatásra, bevételt hozó életformákra összpontosítunk. Egyszóval a munkára.

A méltó és eredményes munka a szegénység elleni küzdelem egyik leghatásosabb módja, ráadásul segít az önfenntartás kialakításában is.

Ma mégis több mint a dolgozó világ lakosságának fele bizonytalan munkahelyeken van. Híján vannak a formális munkakörülményeknek és szociális biztonságnak, ráadásul legtöbbször túl keveset keresnek, hogy biztosíthassák családjaik megélhetését. Arról nem is beszélve, hogyan juthatnak előre a gazdasági ranglétrán. A globális gazdasági válság további körülbelül 64 millió embert taszított szegénységbe és a munkanélküliek száma 2007 óta mintegy 30 millióval nőtt.

Hogyan hidalhatjuk át a szegénység és a méltó munka közötti szakadékot? Azzal, hogy olyan gazdasági és szociális politikába fektetünk be, amely elősegíti a munkahelyteremtést, előrelendíti a megfelelő munkakörülmények kialakítását és elmélyíti a szociális védőhálót. Az oktatáshoz, közegészségügyhöz, szakmai továbbképzésekhez való hozzáférés éppilyen fontos.

Ugyanakkor a foglalkoztatásra is különös hangsúlyt kell fektetnünk. A fiatalok háromszor olyan nagy eséllyel lesznek munkanélküliek, mint a felnőttek. Tavaly több mint 81 millió fiatal volt munkanélküli. Ez az eddig ismert legnagyobb szám. Az egyik legjobb eszköz arra, hogy a fiatalok lássák a jövő reményét, ha egy méltó munka szemüvegén át szemlélik azt.

Múlt hónapban a Millenniumi fejlesztési célok csúcson, New Yorkban a világ vezetői megállapodtak egy akciótervben a szegénység elleni globális küzdelem előrelendítéséről. Dacára a föld számos pontján tapasztalt bíztató előrelépéseknek, továbbra is emberek százmilliói élnek megdöbbentő körülmények között, még a legalapvetőbb szolgáltatásoknak is híján vannak. A globális munkahelyválság kezelése kulcsfontosságú e helyzet megváltoztatásában. Kulcsfontosságú ahhoz, hogy legyőzzük a szegénységet, megerősítsük a gazdaságokat, békés és maradandó társadalmakat építsünk fel.

A széleskörű gazdasági bizonytalanság és a pénzügyi szigor nem lehet magyarázat arra, ha túl keveset teszünk. Sőt, inkább arra késztet, hogy többet tegyünk.

A szegénység megszüntetésének idei nemzetközi napján halljuk meg a szegények hangját és küzdjünk a munkalehetőségek kiszélesítéséért és a biztonságos munkakörülményekért, mindenhol.

Dolgozzunk egy olyan világért, ahol mindenkinek méltó munka jut!

* *** *