Razvojni cilji tisočletja

Poročilo o razvojnih ciljih tisočletja 2015 navaja, da so cilji spodbudili najbolj uspešno gibanje za odpravo revščine v zgodovini. Uspehi doseganja razvojnih ciljev tisočletja so odskočna deska za novo razvojno agendo, ki bo sprejeta še letos:

 • Na svetovni ravni se je število ljudi, ki živijo v skrajni revščini, zmanjšalo za več kot polovico, in sicer iz 1,9 milijarde leta 1990 na 836 milijonov v 2015.
 • V večini držav smo dosegli enakopraven dostop do osnovne šole ne glede na spol.
 • Stopnja smrtnosti otrok, ki umrejo pred petim letom starosti, se je zmanjšala za več kot polovico; od leta 1990 je število smrti otrok na 1.000 živorojenih padla iz 90 na 43.
 • Podatki o umrljivosti mater kažejo padec v višini 45 odstotkov.
 • Med leti 2000 in 2015 smo preprečili več kot 6,2 milijona smrtnih primerov zaradi malarije, medtem ko so ukrepi za preprečevanje tuberkuloze, njeno diagnosticiranje in zdravljenje ohranili okrog 37 milijonov življenj med leti 2000 in 2013.
 • Po svetu je okrog 2,1 milijarde ljudi pridobilo dostop do ustreznih sanitarij. Delež ljudi, ki opravljajo potrebo na prostem, je od leta 1990 upadel za polovico.
 • Uradna razvojna pomoč razvitih držav se je od leta 2000 do 2014 povečala za 66 odstotkov in dosegla 135,2 milijarde ameriških dolarjev.

Kljub temu neenakost med spoloma ostaja. Med revnimi in bogatimi državami ostaja velik razkorak, prav tako med podeželskimi in urbanimi regijami. Podnebne spremembe in okoljska degradacija ogrožata dosežen napredek. Na milijone ljudi še vedno živi v revščini, trpijo zaradi lakote in nimajo dostopa do osnovnih javnih dobrin.

Septembra 2015 bo svet sprejel nov set svetovnih ciljev, ki bodo gradili na uspehu in dinamiki razvojnih ciljev tisočletja. Postavili bodo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti.

Sporočilo za javnost - Pomembni podatki - Poročilo o razvojnih ciljih tisočletja 2015

Osnovne informacije

Na vrhu tisočletja so svetovni voditelji septembra 2000 sprejeli Deklaracijo tisočletja, s katero so se zavezali k novemu globalnemu partnerstvu za zmanjšanje skrajne revščine in določili niz časovno omejenih ciljev, ki jih je potrebno doseči do leta 2015. Ti cilji so postali znani kot razvojni cilji tisočletja oziroma milenijski razvojni cilji.

Razvojni cilji tisočletja so časovno omejeni in količinski cilji, ki naslavljajo skrajno revščino v več dimenzijah. Pokrivajo dohodkovno revščino, lakoto, bolezni, pomanjkanje ustreznih bivališč in izključenost, hkrati pa spodbujajo enakopravnost med spoloma, izobraževanje in okoljsko trajnost. Opredelimo jih lahko tudi kot temeljne človekove pravice; pravice vsakega posameznika do zdravja, izobraževanja, bivališča in varnosti.

Cilji:

 1. izkoreniniti skrajno revščino in lakoto;
 2. doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo;
 3. zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske;
 4. zmanjšati smrtnost otrok;
 5. izboljšati zdravje mater;
 6. boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim;
 7. zagotoviti okoljsko trajnost;
 8. vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj.

Poročilo o razvojnih ciljih tisočletja je letna ocena svetovnega in regionalnega napredka pri doseganju teh ciljev. Slednje odraža najbolj celovite in aktualne podatke, ki jih zbere več kot 28 agencij ZN in drugi mednarodni organi. Poročilo pripravi Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve.