Civilna družba


 

Ob ustanovitvi Oddelka OZN za stike z javnostmi (Department of Public Information) leta 1946 se je sodelovanje z nevladnimi organizacijami izkazalo za zelo pomemben in integralen del informacijskih aktivnosti OZN. Danes na ključnih področjih OZN s Službo za informiranje sodeluje več kot 1500 nevladnih organizacij, kar Organizaciji združenih narodov omogoča povezavo do ljudi po svetu.
Več informacij dobite na naslovu: http://www.un.org/dpi/ngosection/index.html

Veliko nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ekonomskega in socialnega razvoja, ima pri pri Ekonomskem in socialnem svetu OZN status svetovalca.
Več o tem na: http://www.un.org/esa/coordination/ngo

 

CONGO, konferenca nevladnih organizacij s svetovalnim statusom pri Ekonomskem in socialnem svetu OZN, deluje kot njihov ''predstavnik''.
Več informacij na: http://www.ngocongo.org

Oddelek za nevladne organizacije pri Informacijski službi OZN na Dunaju (UNIS) sodeluje z okoli 400 lokalnimi nevladnimi organizacijami in njihovimi predstavniki, raziskovalnimi inštituti, političnimi predstavniki in civilnimi pobudami. UNIS nevladnim organizacijam redno pošilja relevantne informacije in jih vabi na tiskovne konference, ki jih organizira. Oddelek sodeluje z nevladnimi organoizacijami tudi na področju priprave različnih dogodkov (npr. Mednarodni dan miru, Dan človekovih pravic, itd.).

 

Kontakt:
Vienna International Centre
UN Information Service
P.O. Box 500
A-1400 Vienna
Tel.: (+43-1) 26060-3324
Fax: (+43-1) 260607-3324
Contact Form