Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/OUS/394
13. april 2018

Slovenija: Strokovnjak ZN pozdravlja zaščito manjšin, vendar poziva k večjemu napredku

ŽENEVA/LJUBLJANA, 12. april (Informacijska služba ZN) - Posebni poročevalec Združenih narodov (ZN) za vprašanja manjšin Fernand de Varennes je zaključil devetdnevni obisk v Sloveniji. Slednji poziva k nadaljnjemu napredku pri pomembnih spremembah zakonodaje in politik za zaščito pravic manjšin, zlasti romske skupnosti.

"Vlada je ustvarila in okrepila številne pomembne mehanizme ter zakonodajo za krepitev in zaščito manjšin, vendar je potrebno v nekaterih področjih izboljšati izvajanje," je dejal de Varennes.

"Madžarska in italijanska manjšina uživata številne pravice, katere zagotavljata ustava in zakonodaja. To je dober primer zagotavljanja pozitivnega varstvenega okolja za ti dve skupnosti," je poudaril posebni poročevalec.

Gospod de Varennes je dodal, da je romska skupnost še naprej najbolj ranljiva in izpostavljena. V tem primeru zahteva takojšnje ukrepe vlade za reševanje nekaterih nujnih vprašanj.

"Romska skupnost se sooča z nenehnimi težavami zaradi legalizacije naselij in dostopa do pitne vode, sanitarij in električne energije ter težavami pri pridobivanju zaposlitve, stanovanja in javnih storitev. Romi so še naprej nesorazmerno bolj tarče sovražnega govora, kar morajo oblasti reševati bolj odločno in učinkovito," je dejal strokovnjak ZN.

"Medtem ko je na zakonodajni ravni prišlo do določenega napredka, vključno s sprejetjem Zakona o romski skupnosti iz leta 2007, za katerega se predvidevajo amandmaji, je potrebno obravnavati najbolj resne izzive, kot je pravni status romskih naselij, in sicer neposredno in celovito," je poudaril posebni poročevalec.

Posebni poročevalec je tudi poudaril potrebo po odpravi razlikovanja med avtohtonimi in neavtohtonimi romskimi skupnostmi pri izvajanju programov. Poudaril je še, da "morajo vsi vpleteni organi zagotoviti pošteno in široko zastopanost skupnosti Romov in Sintov v vsa področja, ki jih zadevajo".

"Za obravnavo več teh izzivov je pomembno zagotoviti zbiranje ustreznih informacij o različnih manjšinah, vključno z Romi. Tovrstni podatki trenutno manjkajo in so kritični pri oblikovanju strategij, politik in programov za obravnavo pravic manjšin na področjih kot so izobraževanje, zdravje in zaposlovanje," je poudaril gospod de Varennes.

Strokovnjak ZN je še izpostavil, da je Slovenija uvedla celovito nacionalno zakonodajo za zaščito pravic vseh manjšin, vključno s skupnostmi iz nekdanje Jugoslavije, in sicer ob spoštovanju ustavnih pravic, ki so že veljale za madžarsko, italijansko in romsko manjšino. Jasno je poudaril, da je prav tako pomembno obravnavati izzive, ki so povezani s temi skupnostmi, zlasti na področju izobraževanja, kulture, medijev in jezika.

Posebni poročevalec je dodal, da je njegov obisk vključeval še gluhe in naglušne, saj predstavljajo jezikovno manjšino. Poudaril je pomen rabe znakovnega jezika na področju izobraževanja, in sicer kot sredstva za poučevanje. Izpostavil je, da je pomembno uradno priznati znakovni jezik, kar se že dogaja v številnih državah.

"Eden od izzivov, ki sem jih še prepoznal, je sovražni govor. Čeprav so incidenti še vedno na relativno nizki ravni, je to vidik, ki ga je potrebno spremljati in sistematično zbirati podatke," je dodal de Varennes.

"Slovenija je napredna država v smislu obstoječih mehanizmov in neodvisnih institucij, ki se ukvarjajo z vprašanji človekovih pravic in manjšin, vključno z varuhom človekovih pravic in zagovornikom načela enakosti. Kljub temu je potrebno te organe razširiti in okrepiti z vsemi potrebnimi sredstvi. "

Posebni poročevalec bo poročilo podrobno predstavil na prihodnjem zasedanju Sveta ZN za človekove pravice.

***

Gospod Fernand de Varennes je bil imenovan za posebnega poročevalca ZN za vprašanja manjšin junija 2017 s strani Sveta ZN za človekove pravice. Naloga Sveta ZN za človekove pravice je med drugim spodbujanje izvajanja Deklaracije o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin.

Posebni poročevalci so del t. i. posebnih postopkov Sveta ZN za človekove pravice. Posebni postopki so največji mehanizem neodvisnih strokovnjakov v sistemu ZN za področje človekovih pravic. So splošno ime neodvisnih mehanizmov za ugotavljanje dejstev in za nadzor. Obravnavajo posebne okoliščine v posameznih državah ali tematska vprašanja v vseh delih sveta. Strokovnjaki za posebne postopke delajo prostovoljno; niso osebje ZN in za svoje delo ne prejemajo plačila. So neodvisni od katere koli vlade ali organizacije in služijo kot posamezniki.

Preberite si Deklaracijo o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin.

Spletna stran ZN za stanje človekovih pravic v Sloveniji se nahaja tukaj.

Letos mineva 70. obletnica Splošne deklaracije človekovih pravic, ki so jo ZN sprejeli 10. decembra 1948. Univerzalna deklaracija, ki je prevedena v rekordnih 500 jezikov, temelji na načelu, da se "vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice". Deklaracija je pomembna za vsakogar, in sicer vsak dan. V čast 70. obletnice tega izjemno vplivnega dokumenta in v preprečevanje usihanja njegovih vitalnih načel ljudi pozivamo, da se povsod po svetu zavzamejo za človekove pravice: www.standup4humanrights.org .

* *** *

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na:

Anis Anani
Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice
Telefon: +41 78 890 22 16
E-pošta: aanani[at]ohchr.org

ali

  Mediji se lahko za informacije o drugih neodvisnih strokovnjakih ZN obrnete na:

 Jeremy Laurence
Oddelek za medije - človekove pravice
Telefon: +41 22 917 9383
E-pošta: jlaurence[at]ohchr.org