Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/NAR/1197
4. marec 2014

INCB: Vsak dolar vložen v preventivo nam lahko prihrani do deset dolarjev pri kurativi

Letno poročilo INCB:

  • izpostavlja ekonomske in družbene stroške zlorabe drog;
  • opozarja na zlorabe zdravil na recept, ki v nekaterih državah presegajo stopnjo zlorabe nedovoljenih drog;
  • prikazuje regionalne trende in opozarja na širjenje ''dovoljenih drog'' v skoraj vseh regijah.

Poročilo INCB izpostavlja zadnje trende in izzive pri nadzoru dobave kemikalij

DUNAJ, 4. marec (Informacijska služba ZN) - Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB), s sedežem na Dunaju, je danes v Londonu predstavil svoje letno poročilo za 2013. V njem opozarja, da le eden od šestih rednih uživalcev drog po svetu, ki jih je okoli 4,5 milijona, prejme takšno zdravljenje, kot ga resnično potrebuje. Na svetovni ravni letni stroški zdravljenja znašajo približno 35 milijard ameriških dolarjev. Heroin, konoplja in kokain so najpogostejše droge, ki so jih jemale osebe na zdravljenju. Predsednik INCB Raymond Yans poudarja, da so naložbe v preventivo in zdravljenje pametna odločitev, saj ne le lajšajo trpljenje oseb, ki so odvisne od drog, in njihovih družin ampak lahko privedejo do znatnih prihrankov v zdravstvu in znižajo stroške, ki so povezani s preprečevanjem kriminala. Vsak dolar, ki ga vlade vložijo v preventivo, jim lahko prihrani do deset dolarjev pri kurativi. Poročilo INCB tudi razkriva velike razlike pri zagotavljanju zdravljenja po regijah; v Afriki le eden od osemnajstih rednih uživalcev drog prejme zdravljenje, v Latinski Ameriki, Karibih in jugovzhodni Evropi le eden od enajstih, v Severni Ameriki pa eden od treh.

INCB opozarja na širok dostop do zdravil na recept: zlorabe zdravil na recept so resna grožnja javnemu zdravju, pri čemer v nekaterih državah celo presegajo stopnjo zlorabe nedovoljenih drog

Obstajajo pobude za ustrezno odstranjevanje vrnjenih zdravil na recept, ki so pomemben mehanizem za preprečevanje zlorabe teh zdravil, vendar žal ne zadoščajo za omejevanje naraščajočega trenda njihove zlorabe. Predsednik INCB pojasnjuje, da se to dogaja zaradi širokega dostopa do zdravil na recept. »Obstaja zmotno prepričanje, da je pri zdravilih na recept možnost zlorabe manjša kot pri nedovoljenih drogah.« Gospodinjstva so glavni vir zdravil na recept, ki se jih ne uporablja več v zdravstvene namene, njihova uporaba se pogosto zlorablja.Raziskave kažejo, da velik odstotek posameznikov, ki zlorabi zdravila na recept, le-te dobi od prijatelja ali družinskega člana, ki tovrstna zdravila pridobil zakonito. Zloraba zdravil na recept je resna in naraščajoča grožnja za javno zdravje v Severni Ameriki, pri čemer ima ta regija tudi najvišjo stopnjo umrljivosti zaradi drog na svetu. Poročilo INCB navaja, da lahko zlorabo zdravil na recept rešujemo le z odpravljanjem vzrokov, ki izhajajo iz prekomerne razpoložljivosti teh zdravil. Dogaja se, da pacienti pri zdravnikih na preveč lahek način dobijo določen recept za zdravilo dobijo, odmerjajo se preveliki odmerki zdravil, nadzor nad izdajanji receptovje pomanjkljiv.

Regionalni trendi: ''dovoljene droge'', zakonodaja glede konoplje in vse resnejši problem drog v Afganistanu

Na trgu je vedno več novih vrst psihoaktivnih snovi, ki se pogosto prodajajo kot ''kopalne soli'', ''dovoljene droge'' ali "rastlinska hrana". Te snovi niso velika grožnja le za Evropo, ampak vse bolj tudi za druge regije in države v razvoju. Ta naraščajoči trend rabe teh snovi predstavlja velik izziv za regulativne in izvršilne organe. Strokovni odbor za odvisnost od drog pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) bo na svoji šestintrideseti seji, ki bo potekala junija 2014, pregledal več kot 20 novih psihoaktivnih snovi.

Srednja Amerika in Karibi so še vedno žrtve posledic prometa s prepovedanimi drogami in visoke stopnje nasilja, ki je s tem povezano. Resno zaskrbljenost povzroča tudi nedovoljena proizvodnja metamfetamina v izjemnih količinah. Regija ostaja pomembna tranzitna pot za kokain, ki se ga tihotapi v Severno Ameriko in Evropo. Ocenjuje se, da je več kot 90 odstotkov vsega kokaina, ki se ga pretihotapi v Združene države Amerike, kolumbijskega porekla, kot tranzitna pot pa se uporabljata Mehika in srednjeameriški koridor.

Trgovina z opiati preko Afrike se je povečala. Število zasegov heroina v Vzhodni Afriki se je povečalo za kar 10-krat. Ta del Afrike je najverjetneje postal najbolj pogosta tranzitna pot za heroin, ki je namenjen na evropske trge. Heroin vedno bolj pogosto prečka Zahodno Afriko in gre predvsem v Evropo, vendar tudi Južno Afriko. Afrika ima hkrati tudi potencial za povečanje povpraševanja po kokainu, vendar še vedno prevladuje zloraba marihuane, ki skoraj dvakrat presega svetovno povprečje.

Nedavna legalizacija konoplje za zasebno rabo v obeh Amerikah, in sicer v ameriških zveznih državah Kolorado in Washington ter v Urugvaju, skrbi INCB. Predsednik INCB: »Ko vlade razmišljajo o svojih prihodnjih politikah na to temo, jih mora voditi skrb za dolgoročno zdravje in dobrobit prebivalstva.« INCB poudarja, da je takšna ureditev v nasprotju z določbami konvencije iz leta 1961, ki dovoljuje rabo konoplje le v medicinske in znanstvene namene.

Severna Amerika je regija z najvišjo stopnjo umrljivosti zaradi drog na svetu, hkrati pa zloraba zdravil na recept vedno bolj ogroža javno zdravje. Južna Amerika je dosegla najnižjo raven nezakonitega gojenja koke po letu 1999. Gojenje koke se je zmanjšalo iz ocenjenih 153.700 hektarjev v letu 2011 na 133.700 hektarjev v 2012.

Proizvodnja in povpraševanje po heroinu v Vzhodni in Jugovzhodni Aziji še vedno ostaja velika skrb INCB. Samo Kitajska je imela leta 2012 skoraj 1,3 milijona registriranih uživalcev opiatov. To povečanje povpraševanja na Kitajskem vodi do povečanja proizvodnje heroina v drugih regijah.

Afganistan ima vedno bolj resne težave s prepovedanimi drogami. V 2013 je bilo nedovoljeno gojenje maka za proizvodnjo opija rekordno. Doseglo je 209.000 hektarjev obdelovalnih površin, kar je za 39 odstotkov več kot v 2012, ko je bilo teh površin okrog 154.000 hektarjev. Država ostaja središče za nezakonito proizvodnjo heroina, hkrati pa na svetovnih trgih postaja vedno bolj pomemben dobavitelj hašiša. Poročilo INCB izpostavlja, da takšno stanje resno ogroža cilje mednarodnih pogodb o nadzoru nad drogami. INCB zahteva mednarodno usklajene ukrepe za reševanje teh razmer in poudarja, da lahko nedovoljeno proizvodnjo maka izkoreninimo le z ustreznimi zakoni, ki v celoti upoštevajo in izvajajo trajnostne in nadomestne oblike preživljanja na prizadetih območjih.

V Evropi narašča nedovoljeno gojenje konoplje po domovih in na poljih, kar v nekaterih državah predvsem omogoča prodaja semen in namenske opreme preko interneta. Nedovoljeno proizvodnjo velikih količin konoplje v glavnem vršijo organizirane kriminalne združbe, čeprav se v nekaterih državah, kot na primer v Veliki Britaniji, proizvodnja vrši na drobno v več manjših obratih. Konoplja je najpogosteje zlorabljena droga med tistimi, ki so bili prvič sprejeti na zdravljenje v Zahodni in Srednji Evropi.

Nove psihoaktivne snovi so vedno bolj pogoste v Vzhodni in Jugovzhodni Evropi. Te snovi se predvsem dobavlja iz Azije, nato pa se jih predela, pakira in razpečuje po vsej Evropi. Sicer se te snovi v omejenih količinah prideluje tudi v Evropi. Balkanska pot je še vedno najpogosteje uporabljena pot za trgovino z drogami v tej regiji, čeprav količina pretihotapljenega heroina v zadnjih letih pada. Trgovske poti za kokain v Evropo so raznolike; nekaj trgovine gre preko baltskih držav ali po balkanski poti, v zadnjem času pa se povečuje nedovoljena trgovina preko pristanišč Črnega morja.

Oceanija je edina regija, v kateri so se zasegi vseh glavnih tipov drog (amfetamini, konoplja, opiati in kokain) v zadnjem času povečali, predvsem v Avstraliji.

Ni drog brez kemikalij: poročilo INCB navaja uspehe pri mednarodnem nadzoru trgovine s tovrstnimi kemikalijami in izzive, ki se pojavljajo zaradi novih virov dobave

Poročilo sicer navaja uspehe pri omejevanju zlorabe določenih kemikalij, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji drog, vendar opozarja, da se je mednarodna trgovina s temi kemikalijami začela osredotočati na razlike pri nacionalnem nadzoru. Kriminalne združbe te razlike vse bolj izkoriščajo za dostop do kemikalij, ki jih potrebujejo za nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog. Preprodajalci tudi vse bolj koristijo velik nabor nekontroliranih kemikalij, ki se jih proizvede prav po njihovih željah in potrebah, hkrati pa brez težav zaobidejo mednarodni nadzor. Poročilo INCB navaja največje trende v trgovini s kemikalijami, ki služijo kot surovine za droge, in dodaja praktične nasvete in priporočila za vlade, kako kriminalnim združbam preprečiti dostop do kemikalij, ki jih potrebujejo za izdelavo drog.

Več informacij je dostopnih na naslednjem spletnem naslovu (v angleščini): http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2014/incb_2014.html

* *** *

Več informacij:

Romana Kofler
Informacijska služba Združenih narodov (UNIS)
Telefon: (+43-1) 26060-4962
E-pošta: romana.kofler[at]unvienna.org