Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/289
14. september 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Demokracija je univerzalen model, po katerem hrepenijo vsa ljudstva in je poznana vsem kulturam"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu demokracije,
15. september 2011

DUNAJ, 15. september (Informacijska služba ZN) - Letos je bilo izjemno leto v zgodovini demokracije. Na milijone ljudi je sodelovalo v dramatičnih dogodkih na Bližnjem vzhodu, Severni Afriki in drugod, še več pa jih je dogajanje z zanimanjem spremljalo. Njihov angažma je potrdil, da je demokracija univerzalen model, po katerem hrepenijo vsa ljudstva in je poznana vsem kulturam. Letošnje leto je tudi opomin, da demokracijo ni mogoče izvoziti, ali jo celo vsiliti iz tujine. Demokracija je rezultat volje ljudi, hkrati pa jo mora negovati močna in aktivna civilna družba. Svet je prepoznal resničnost reka, da države ne postanejo primerne za demokracijo, ampak postanejo primerne prav skozi demokracijo. Predvsem mladi so to sporočilo prinesli domov. Zagovarjali so demokratični ideal, sedaj pa jih čaka ogromno dela, da prepoznajo še potencial tranzicije, ki so jo sprožili.

Podobna resnica je podkrepljena še z enim novim mejnikom v tem letu. Letos je 20. obletnica obsežne transformacije v Vzhodni Evropi. Številne države v regiji so še vedno v zgodnjih fazah njihovega demokratičnega prehoda. Zavedajo se vseh naporov, ki so povezani z vzpostavljanjem pravne države, spodbujanjem preglednosti in odgovornosti ter prenovo političnega in gospodarskega sistema. Soočile so se tudi z neuspehi, ki podrejo pričakovanja, hkrati pa se zavedajo, koliko motivacije je bilo potrebno, da so se stvari kljub vsem težavam premikale naprej. Njihove izkušnje so polne pomembnih lekcij.

Združeni narodi obstajajo prav zato, da podpirajo prizadevanja za demokracijo. Za razvoj in krepitev demokratičnih institucij in postopkov po vsem svetu naredijo ZN več kot katera koli druga organizacija. ZN podpira svobodne in poštene volitve, spodbuja sodelovanje civilne družbe in ohranja dialog, ko se stranke v sporu nahajajo na mrtvi točki. Organizacija posreduje v primerih nestabilnih političnih razmer, da bi preprečila konflikte, hkrati pa spodbuja odgovornost varnostnih institucij po končanem konfliktu. Med drugim tudi zagotavlja strokovnjake, ki pomagajo krepiti pravno državo, razvijati večstrankarske sisteme ter graditi učinkovito in odgovorno javno upravo, vključno z varuhi človekovih pravic, protikorupcijskimi agencijami in organi za enakost med spoloma.

V vseh teh prizadevanjih ZN ne želijo izvažati, ali spodbujati kakršen koli poseben nacionalni ali regionalni model demokracije. Organizacija deluje na podlagi prepričanja, da je demokratičen ideal zakoreninjen v filozofijah in tradicijah iz vseh koncev sveta, da učinkovito demokratično upravljanje izboljšuje kakovost življenja moških in žensk povsod po svetu ter da demokracija zagotavlja temelje za trajen mir, varnost in napredek.

Dajmo na ta mednarodni dan demokracije podvojiti naša prizadevanja za pomoč ljudem po svetu pri njihovih prizadevanjih za demokracijo. Še posebej se osredotočimo na mlade, saj so slednji nosilci letošnjih prizadevanj za demokracijo. Ta dan pripada njim. Hkrati tudi spoštujmo njihovo zavezanost, da demokracija postane njihov življenjski popotnik.

* *** *