Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/223
13 oktober 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Vsesplošna ekonomska negotovost in fiskalna strogost ne smeta biti izgovor, da ne ukrepamo. Oboje bi moralo biti razlog, da naredimo veliko več"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu za odpravo revščine,
17. oktober 2010

DUNAJ, 17. oktober (Informacijska služba ZN) - Letošnje praznovanje mednarodnega dneva za odpravo revščine se osredotoča na dostojno delo, pomembnost zaposlovanja in načine preživljanja, ki prinašajo ustrezen dohodek. Če povzamemo, govorimo o delovnih mestih.

Dostojno in produktivno delo je eden izmed najbolj učinkovitih načinov preprečevanja revščine in krepitve samozadostnosti.

Danes ima več kot polovica delovne populacije ranljivo obliko zaposlitve. Nimajo formalnih dogovorov glede zaposlitve in socialne varnosti, pogosto pa tudi zaslužijo premalo, da bi lahko poskrbeli za svojo družino. Preprosto so prepuščeni na milost in nemilost trenutnih gospodarskih razmer. Svetovna gospodarska kriza je potisnila v revščino in brezposelnost še dodatnih 64 milijonov ljudi, kar je v primerjavi z letom 2007 dodatnih 30 milijonov ljudi.

Kako lahko premostimo prepad med revščino in dostojnim delom? Potrebno je finančno podpreti gospodarske in socialne politike, ki spodbujajo oblikovanje delovnih mest ter krepijo ustrezne pogoje dela in sisteme socialnega varstva. Ključnega pomena je tudi zagotavljanje dostopa do izobraževanja, javnega zdravstva in delovnega usposabljanja.

Posebej se moramo tudi osredotočiti na zaposlovanje mladih. Mladi imajo trikrat večjo možnost, da so brezposelni, kot pa odrasli. Lansko leto je bilo več kot 81 milijonov mladih brezposelnih, kar je največ doslej. Če želimo, da bodo mladi v prihodnost zrli z upanjem, potem jim moramo zagotoviti dostojno delo.

Prejšnji mesec so se na vrhu o milenijskih razvojnih ciljih v New Yorku svetovni voditelji sporazumeli glede akcijskega načrta, ki bo okrepil prizadevanja za odpravo revščine po svetu. Kljub spodbudnemu napredku v več delih sveta, na stotine milijonov ljudi še vedno živi strašnih razmerah in jim primanjkuje najbolj osnovnih dobrin. Osrednjega pomena pri spreminjanju teh žalostnih dejstev je reševanje svetovne krize v zaposlovanju. Tako bomo premagovali revščino, okrepili gospodarstva in ustvarjali mir in stabilne razmere po svetu.

Vsesplošna ekonomska negotovost in fiskalna strogost ne smeta biti izgovor, da naredimo manj oziroma ne ukrepamo. Oboje bi moralo biti razlog, da naredimo veliko več.

Na mednarodni dan za odpravo revščine prisluhnimo revnim po svetu in se trudimo povečati možnosti za zaposlitev ter ustvarjajmo varna delovna mesta po vsem svetu.

Prizadevajmo si za svet, kjer bodo vsi opravljali dostojno delo.

* *** *