Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/208
10. avgust 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Starejše generacije se lahko iz izkušenj mladih veliko naučijo"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgust 2010

DUNAJ, 12. avgust (Informacijska služba ZN) - Letošnje praznovanje mednarodnega dneva mladih tudi zaznamuje razglasitev mednarodnega leta mladih pod temo "Dialog in medsebojno razumevanje".

Izzivi današnjih dni, ki se nanašajo na socialno in ekonomsko okolje, usmerjajo pozornost še posebej na mlade. Sedeminosemdeset odstotkov oseb, ki so stare med 15 in 24 let, živi v državah v razvoju, svetovna gospodarska kriza pa je imela velike posledice prav za mlade. Izgubljali so delovna mesta, se borili za zaposlitev, četudi slabo plačano, dostop do izobraževanja pa se je omejil. Gospodarstva sedaj počasi okrevajo, pri tem pa bi morale biti potrebe mladih na prvem mestu.

Osredotočenost na potrebe mladih je moralna obveza, ki je hkrati tudi iz razvojnega vidika povsem nujna. Razumeti jo moramo kot priložnost, da zagnanost mladih okrepi gospodarstva, ki jih je prizadela finančna kriza. V tem pogledu sem vedno znova prevzet od zagnanosti, talentov in idealizma mladih, ki jih srečujem po svetu. Dajejo pomemben prispevek k odpravljanju revščine, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, spopadanju s podnebnimi spremembami in doseganju milenijskih razvojnih ciljev. Iz tega razloga vse države članice pozivam, da povečajo svoje naložbe v ukrepe, ki so namenjeni mladim, saj bodo tako lahko naredili še več v dobro vseh nas.

Tekom mednarodnega leta mladih se bodo Združeni narodi in njene partnerske mladinske organizacije osredotočile na vzpodbujanje dialoga in medsebojnega razumevanja med generacijami, kulturami in verami. V svetu, kjer se vedno bolj pogosto srečujejo in zbližujejo raznoliki ljudje, je izjemnega pomena, da se mladi naučijo pozornega poslušanja, empatije do drugih, sprejemanja različnega mišljenja in mirnega reševanja medsebojnih sporov. Pomembno je, da se mlade vzgaja v teh vrednotah in se jih hkrati še poučuje o človekovih pravicah. Ne smemo jih videti samo kot bodoče voditelje, ampak tudi kot ključne deležnike sedanjosti, s katerimi ustvarjamo našo skupno prihodnost. Med drugim se moramo tudi zavedati, da se lahko tudi starejše generacije veliko naučijo iz izkušenj mladih v času njihovega odraščanja. Živimo namreč v svetu vedno večje medsebojne povezanosti vseh družbenih skupin.

S tem ko bomo razglasili mednarodno leto mladih, moramo tudi prepoznati vlogo mladine pri ustvarjanju bolj varnega in pravičnega sveta. Okrepiti moramo prizadevanja po vključevanju mladih v oblikovanje politik, programov in v strukture odločanja, saj bodo imeli koristi tako oni kot vsak izmed nas.

* *** *