Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/196
28. maj 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Biološka raznolikost je v nevarnosti"

Sporoèilo ob svetovnem dnevu okolja, 5. junij 2010

DUNAJ, 5. junij (Informacijska služba ZN) - Biološka raznolikost, neverjetna raznolikost življenja na našem planetu, preko katere se oskrbujemo, je v nevarnosti. Vrste izumirajo tako hitro kot še nikoli. Večinoma se to dogaja zaradi delovanja človeka, ki onesnažuje, prekomerno obremenjuje vodne vire, spreminja in uničuje naravno okolje ter spreminja svetovno podnebje. Izumrtje ogroža tako žabe kot gorile, tako ogromne rastline kot najmanjše žuželke, pravzaprav ogroža na tisoče različnih vrst.

Tema letošnjega svetovnega dneva okolja se glasi: 'Veliko vrst. En planet. Ena prihodnost'. Navezuje se na mednarodno leto biološke raznolikosti, ki poziva k preprečevanju dejavnikov, zaradi katerih prihaja do množičnega izumiranja vrst. Ljudi tudi ozavešča o življenjskemu pomenu milijonov vrst, ki bivajo na našem planetu; v zemlji, gozdovih, oceanih, koralnih grebenih in gorah. Naše zdravje, blaginja in trajnostna prihodnost je odvisna od tega življenja oziroma prepletene mreže ekosistemov.

Globalna gostiteljica svetovnega dneva okolja 2010 je Ruanda, ki je majhna afriška država v regiji Velikih jezer. Država si hitro pridobiva sloves zelenega pionirja na področju varstva okolja. V Ruandi najdemo 52 ogroženih vrst, vključno z redko gorsko gorilo, država pa živi dokaz, kako je lahko okoljska trajnost povezana z dejavniki gospodarske rasti države. Čeprav se država sooča s številnimi izzivi, vključno z revščino in vsesplošno degradacijo okolja, 'dežela tisočerih hribov' skrbi za pogozdovanje, vpeljuje obnovljive vire energije, teži k trajnostni rasti in razvija svojo zeleno vizijo za prihodnost.

Letos bo Kigali v središču globalnega, multikulturnega in medgeneracijskega praznika našega planeta, kjer živi na milijone vrst in nešteto načinov, ko se življenje na zemlji med seboj prepleta. Na svetovni dan okolja pozivam vsakega izmed nas, od Kigalija do Canberre, od Kuala Lampurja do Quita, da se posveti tej resni temi. Pridružite se nam in osveščajte. Izobražujte se in prenašajte svoje znanje na druge. Bodite odgovorni in pomagajte varovati naše okolje. Ponovno se povežite z okoljem, z našo življenjsko silo. S skupnimi močmi lahko razvijemo novo vizijo biološke raznolikosti: 'Veliko vrst. En planet. Ena prihodnost'.

* *** *