Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/OUS/038
28. junij 2010

Dan reke Donave 2010: poziv k ukrepom in čezmejnemu sodelovanju

DUNAJ, 28. junij (Informacijska služba ZN) - Vseh 81. milijonov prebivalcev donavskega območja vabimo, da se 29. junija 'aktivirajo za reke' v sklopu praznovanja dneva reke Donave, ki je že sedmo zapovrstjo. Temeljni cilj letošnjega praznovanja je aktivirati javnost ter se posvetiti skupnim interesom držav in njihovih državljanov iz tega območja pri varovanju vodnih virov.

Dan reke Donave koordinira Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR). "Če želimo še danes ohraniti reko Donavo v dobrobit naslednjih generacij, potem moramo ljudje iz vseh sektorjev družbe s skupnimi močmi skrbeti zanjo," je povedal Philip Weller, izvršni sekretar ICPDR. "Po uničujočih poplavah, ki so prizadele regijo pred nekaj tedni, se je potrebno posvetiti povezovanju vseh držav pri usklajenem upravljanju z vodnimi viri."

Praznovanja ob dnevu reke Donave bodo organizirana s strani vladnih in nevladnih institucij, podjetij in šol. Dolgoročen partner na tem področju je tudi 'Iniciativa za zeleno Donavo' (Green Danube Initiative), ki jo sestavljajo skupina Coca-Cola Hellenic, podjetje Coca-Cola in ICPDR.

Doros Constantinou, predsednik uprave skupine Coca-Cola Hellenic, pojasnjuje: "Zaposleni skupine Coca-Cola Hellenic smo v celoti predani varovanju okolja. Zavedamo se, da je reka Donava življenjskega pomena. Donava je starejša reke Ren in je glavni površinski vodni vir za milijone ljudi. Reka je izjemnega ekološkega pomena za Evropo, kot tudi pomembna mednarodna plovna pot."

Letošnji čustev poln poziv k ukrepom je del vsakoletnih večnacionalnih naporov za ohranitev in varovanje Donave, njenih pritokov in celotnega donavskega območja. Načrtuje se izobraževalne projekte, čiščenje rečnih bregov in širok spekter informativno-zabavnih programov, ki bodo aktivno vključevali ljudi vseh starosti pri ukrepih za varovanje okolja.

Kot primer lahko vzamemo Srbijo, ki bo dan reke Donave praznovala v 16-ih mestih vzdolž reke Donave. Vsa mesta bodo upodobljena skozi sestavljanke oziroma puzzle, ki bodo prikazovale pot čez državo vzdolž reke in kulturne ter okoljske posebnosti posameznih okrajev. Na otoku 'Velika vojna', ki se nahaja na zaščitenem območju v centru Beograda, se bo odvijal ekološki tabor, kjer se bodo družili študentje bioznanosti. S skupnimi močmi bodo reševali študijo primera o upravljanju Nacionalnega parka Djerdap, ki se nahaja na meji med Srbijo in Romunijo.

Dogodki se ne bodo odvijali samo ob reki Donavi, ampak v celotnem donavskem bazenu. Majhno ukrajinsko mesto Dilove ob reki Tisi, ki se ima za geografsko središče Evrope, bo priča prenosu velike zastave v čast dneva reke Donave v Romunijo. Zastava bo prepotovala vse države donavskega območja kot simbol čezmejnega povezovanja.

Drugi dogodki se bodo izvedli konec tega meseca tudi vzdolž reke Save, in sicer v organizaciji Mednarodne komisije za savski bazen. Mitja Bricelj, predsednik ICPDR v letu 2010, je pojasnil: "S tem ko postavimo naše reke v središče pozornosti, lahko ljudi opozorimo in spodbudimo, da ukrepajo za bolj zdravo življenje generacij za nami! Praznovanji dneva Donave in dneva Save sta dobra primera stanja zavesti v donavski regiji. S tem bomo tudi simbolično zaznamovali aktualno nastajanje Strategije EU za reko Donavo."

V sklopu dogajanja bo tudi ponovno potekalo mednarodno tekmovanje šolarjev za najboljši umetniški izdelek v donavski regiji. Tekmovanje bo potekalo v vseh državah donavske regije, in sicer v sodelovanju z Donavskim okoljskim forumom. S svojimi umetniškimi deli, ki črpajo inspiracijo iz rek donavske regije, lahko sodelujejo mladi iz 14-ih držav. Zmagovalni prispevek bo razglašen septembra letos na Dunaju.

Dan reke Donave obeležuje obletnico podpisa Konvencije za varstvo reke Donave v Sofiji v Bolgariji leta 1994. Iz leta v leto poteka več dogodkov, kar je privedlo do največjega rečnega festivala na svetu.

Če želite izvedeti več o številnih dogodkih ob dnevu reke Donave, obiščite: www.danubeday.org

* *** *

Za dodatne informacije se obrnite na:

Jasmine Bachmann
Sekretariat ICPDR pri Uradu ZN na Dunaju
Št. mobilnega tel.: (+43-676) 845-200-220
E-pošta: jasmine.bachmann@unvienna.org
Spletna stran: www.icpdr.org