Sporočila za javnost

UNIS/OUS/007
9. februar 2010

Sporočilo za medije

Sklicano je ministrsko srečanje ICPDR z namenom sprejeti Načrt upravljanja s porečjem reke Donave

DUNAJ, 9. februar (Informacijska služba ZN) - Ministri in visoki predstavniki, ki so odgovorni za upravljanje z vodnimi viri v porečju Donave, se bodo udeležili ministrskega srečanja držav pogodbenic Konvencije o varstvu reke Donave. Tako se bodo srečanja udeležili predstavniki iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Moldavije, Nemčije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Ukrajine in Evropske komisije. Srečanje gosti Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR) 16. februarja na Dunaju v Avstiji.

Pričakuje se, da bo na ministrskem srečanju sprejet Načrt upravljanja s porečjem reke Donave, ki bo vseboval konkretne ukrepe za izboljšanje kakovosti vode reke Donave in njenih pritokov do leta 2015. Med sprejetimi ukrepi bo zmanjševanje organskega in gospodinjskega onesnaževanja, odpravljanje škodljivih vplivov na okolje zaradi človeških posegov v strugo reke, izboljšanje mestnih kanalizacijskih sistemov, uvajanje detergentov brez fosfatov na vseh trgih in učinkovito ukrepanje v primeru nesreč z onesnaženjem okolja. Med drugim bodo tudi sprejeti ukrepi za selitve rib in varstvo mokrišč. Načrt temelji na principu 'od izvira do izliva' in vsebuje ključne ukrepe za uresničevanje Okvirne vodne direktive Evropske unije.

Sprejeli se bodo tudi akcijski načrti v primeru poplav za 17 porečij donavskega bazena. Ti akcijski načrti vsebujejo na stotine konkretnih ukrepov v državah donavskega bazena, s katerimi bodo le-te varovale svoje državljane pred poplavami in blažile posledice poplav, kot so bile tiste leta 2002, 2005 in 2006.

Datum: torek, 16. februar 2010

Tiskovna konferenca ob 13:00

Termin posebej za fotografiranje ob 08:30

Kje: ARES Tower / Wolke 19

Donau-City-Straße 11 / 19. nadstropje

1220 Dunaj, Avstrija

Predsednik ICPDR Mitja Bricelj bo imel tiskovno konferenco ob 13:00. Na srečanju bodo prisotni tudi ostali ministri, s katerimi je mogoče opraviti oseben intervju. Otvoritev ministrskega srečanja bo od 9:00 do 9:30, kjer bodo lahko prisotni tudi novinarji.

Fotografije ministrov in visokih predstavnikov pred velikanskimi puzzli donavskega bazena (termin posebej za fotografije ob 8:30) bo mogoče brezplačno prenesti iz spletne strani ICPDR (www.icpdr.org), in sicer že 16. februarja od 12. ure naprej.

* *** *

Prosimo vas, da se za dodatne informacije in želje po intervjujih z navzočimi ministri ter visokimi predstavniki obrnete na:

Jasmine Bachmann
Sekretariat ICPDR na Uradu ZN na Dunaju
Mobilni tel.: (+43-676) 845 200 220
E-pošta: jasmine.bachmann@unvienna.org
Spletna stran: www.icpdr.org

Sonja Wintersberger
Namestnica direktorja, Informacijska služba ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 260 60 3430
E-pošta: sonja.wintersberger@unvienna.org