Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/390
23. september 2010

Vrh ZN se je zaključil s sprejetjem globalnega akcijskega načrta za uresničitev milenijskih razvojnih ciljev do leta 2015

Generalni sekretar ZN je zagotovil več kot 40 milijard ameriških dolarjev za izboljšanje zdravja žensk in otrok

DUNAJ/NEW YORK, 23. september (Informacijska služba ZN) - Danes se je zaključil vrh Združenih narodov o milenijskih razvojnih ciljih, katerega rezultat je sprejetje globalnega akcijskega načrta za uresničitev vseh osmih milenijskih ciljev do leta 2015. Vrh je tudi prinesel številne nove obveze za izboljšanje zdravja žensk in otrok ter druge pobude za preprečevanje revščine, lakote in bolezni.

Zaključni dokument tridnevnega vrha se imenuje 'Držimo obljubo: s skupnimi močmi za doseganje milenijskih razvojnih ciljev'. Dokument potrjuje zavezo svetovnih voditeljev, da uresničijo milenijske cilje, hkrati pa vsebuje konkreten akcijski načrt za njihovo uresničitev do leta 2015. Na podlagi primerov dobrih praks in naučenega v zadnjih desetih letih dokument navaja jasne ukrepe, ki jih morajo izvesti vsi deležniki, če želijo pospešiti napredek pri doseganju vseh osmih ciljev. Čeprav je ekonomska in finančna kriza povzročila nazadovanje, lahko izpostavimo izjemen napredek, ki je bil dosežen pri preprečevanju revščine, povečevanju vključenosti otrok v šolo in izboljšanju zdravja v mnogih državah. Cilje je še vedno moč doseči.

Ker je potrebno doseči bolj občuten napredek pri izboljšanju zdravja žensk in otrok, so se številni voditelji iz razvitih držav in držav v razvoju, skupaj z zasebnim sektorjem, fundacijami, mednarodnimi organizacijami, civilno družbo in raziskovalnimi institucijami zavezali, da bodo v ta namen zbrali več kot 40 milijard ameriških dolarjev v naslednjih petih letih. Govorimo o Globalni strategiji za zdravje žensk in otrok, ki je nastala na predlog generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona. Strategija predstavlja usklajeno ukrepanje na svetovni ravni in ima potencial, da reši življenje več kot 16-im milijonom žensk in otrok, prepreči 33 milijonov neželenih nosečnosti, zaščiti 120 milijonov otrok pred pljučnico in 88 milijonov otrok pred zaostankom v razvoju zaradi podhranjenosti, utrdi ukrepe za preprečevanje širjenja smrtonosnih bolezni, kot so malarija in virus HIV/aids, ter ženskam in otrokom zagotovi dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev in usposobljenih zdravstvenih delavcev.

"Dobro vemo, kateri ukrepi so učinkoviti pri preprečevanju smrti žensk in otrok, hkrati pa se zavedamo, da so ženske in otroci ključnega pomena za uresničitev vseh milenijskih ciljev," je povedal generalni sekretar Ban Ki-moon. "Danes smo spoznali lastnosti voditeljev, ki smo jih že dolgo potrebovali."

Dodatno so bile sprejete tudi druge pomembne zaveze za uresničitev vseh osmih ciljev, podale pa so jih vlade, mednarodne organizacije in drugi partnerji. Svoj delež so prispevali tudi predstavniki gospodarstva, in sicer preko Foruma zasebnega sektorja, ki ga je organizirala iniciativa UN Global Compact. V nadaljevanju najdete določene aktualne podatke o podanih zavezah:

Cilj 1: izkoreniniti skrajno revščino in lakoto

 • Svetovna banka bo v naslednjih treh letih povečala svojo pomoč kmetijstvu za 6 do 8 milijard ameriških dolarjev na leto, pri čemer je bil v letu 2008 letni prispevek 4,1 milijarde dolarjev. V ta namen obstaja akcijski načrt za kmetijstvo, ki krepi dohodke iz kmetijskih dejavnosti, zaposlovanje in prehransko varnost v velikem številu območij z nizkimi prihodki.
 • Republika Koreja je obljubila 100 milijonov dolarjev za krepitev prehranske varnosti in kmetijstva v državah v razvoju.
 • Čile je za leto 2011 napovedal vzpostavitev posebnega prispevka za etnične družine, da bi okrepili dohodke najbolj revnih družin in ranljivih skupin iz srednjega sloja.
 • Monster.com se je zavezal, da bo povečal dostop do zaposlitvenih možnosti za mladino iz podeželja v Indiji, in sicer preko promocije dostopa do spletne strani Rozgarduniya.com, ki predstavlja internetni portal za zaposlovanje in obsega 40.000 vasi v devetih zveznih državah v Indiji.

Cilj 2: doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

 • Svetovna banka bo povečala naložbe z ničelno obrestno mero in nepovratna sredstva v osnovno izobraževanje za dodatnih 750 milijonov dolarjev. V ospredju naložb bodo države, ki ne dosegajo milenijskega cilja za izobraževanje za leto 2015, še posebej pa države podsaharske Afrike.
 • Dell se je zavezal, da bo za letos doniral 10 milijon dolarjev za izobraževanja s področja tehnologij.

Cilj 3: zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske

 • Organizaciji Earth Institute in Millennium Promise ter podjetje Ericsson so sprožili iniciativo 'Poveži se za učenje' (Connect To Learn), ki predstavlja neprofitno globalno izobraževalno pobudo za izboljšanje dostopa do srednješolskega izobraževanja in njegove kvalitete za mladino po svetu, še posebej pa za deklice. Pobuda 'Poveži se za učenje' zagotavlja triletne štipendije za obiskovanje srednje šole. Zagotovljeno je tutorstvo, knjige, uniforme in dostop do širokopasovnih tehnologij. Prvih 100 štipendij bo razdeljenih v milenijskih vaseh v Gani in Tanzaniji v naslednjih stotih dneh.
 • UPS International je obljubil 2 milijona dolarjev za Svetovno združenje deklic vodičk in skavtinj za opolnomočenje žensk skozi programe vodenja in projekte okoljske trajnosti v 145-ih državah.
 • ExxonMobil je v sodelovanju z organizacijo Ashoka's Changemakers, Mednarodnim svetov za raziskave na področju ženskih vprašanj (International Council for Research on Women) in Thunderbird raziskovalnim inštitutom za razvijajoče se trge (Thunderbird Emerging Markets Laboratory) obljubil 1 milijon dolarjev za uveljavljanje tehnologij, ki ženskam pomagajo povečati produktivnost in njihovo bolj učinkovito udejstvovanje v gospodarstvu. Pričakuje se, da bo od programa v naslednjih dveh letih imelo neposredno korist več kot 13.500 ljudi, posredne koristi pa bo imelo več kot 475.000 ljudi.

Cilj 4: zmanjšati smrtnost otrok in cilj 5: izboljšati zdravje mater

 • Več podrobnosti o Globalni strategiji za zdravje žensk in otrok, ki jo je sprožil generalni sekretar, lahko najdete na: www.un.org/sg/globalstrategy, kjer se tudi nahaja podrobna opredelitev ukrepov, katerim bo namenjenih 40 milijard dolarjev.
 • Kanada je ponovno potrdila svojo obljubo, da bo v naslednjih petih letih zbrala več kot 10 milijard dolarjev od držav skupine G8, drugih držav, ključnih donatorjev in zasebnih fundacij. Zbiranje sredstev bo potekalo v okviru Muskoka iniciative za zdravje mater, novorojenčkov in otrok, ki je bila sprožena na vrhu G8.
 • Trinidad in Tobago je napovedal ustanovitev posebnega sklada za zdravje otrok (Children's Life Fund), preko katerega bi omogočali nujno zdravstveno nego in kirurške posege za otroke, ki v Trinidadu in Tobagu do tovrstnih storitev nimajo dostopa.
 • LifeSpring bolnišnice so se zavezale, da bodo okrog 82.000 ženskam v Indiji in njenim družinam omogočile dostop do kvalitetne zdravstvene oskrbe. LifeSpring bolnišnice bodo v naslednjih petih letih povečale število bolnišnic po vsej Indiji, ki so namenjene ženskam in otrokom , in sicer iz 9 na 200. Ukrep bo izboljšal splošne standarde za zdravstveno oskrbo in zmanjšal število smrti žensk ob porodu.

Cilj 6: boriti se proti virusu HIV/AIDSu, malariji in drugim boleznim

 • Francija je napovedala prispevek v višini 1,4 milijarde ameriških dolarjev za Svetovni sklad za aids, tuberkulozo in malarijo za obdobje 2011-2013. Prispevek se bo povečal za 20 odstotkov. Omenjena zaobljuba je prva med mnogimi, ki bodo sledile, saj se približuje srečanje namenjeno polnjenju sklada, ki bo potekalo 4. in 5. oktobra. [Opomba: 46 odstotkov te zaobljube gre direktno za potrebe zdravja žensk in otrok, torej je del 40 milijard dolarjev, ki gredo za Globalno strategijo za zdravje žensk in otrok.]
 • Združeno kraljestvo je napovedalo, da bo potrojilo svoje finančne prispevke za premagovanje malarije. Prispevki proti malariji se bodo povečali iz 150 milijonov funtov na 500 milijonov do leta 2014.
 • Svetovna banka je napovedala povečanje svojih sredstev za programe namenjene izboljšanju zdravja za več kot 600 milijonov ameriških dolarjev do leta 2015, kar bo okrepilo ključno zdravstveno oskrbo in s tem povezan zdravstveni sistem v 35-ih državah, še posebej pa v državah vzhodne Azije, južne Azije in podsaharske Afrike.
 • Podjetje Sumitomo Chemical je obljubilo donacijo 400.000 mrež proti malariji za vsako milenijsko vas za leti 2010 in 2011. Omenjena donacija bo sledila predhodni donaciji leta 2006, ko so podarili 330.000 mrež.

Cilj 7: zagotoviti okoljsko trajnost

 • Združene države Amerike so za naslednjih pet let obljubile 50,82 milijona dolarjev za Globalno zavezništvo za čiste kuhalnike (Global Alliance for Clean Cookstoves). Gre za javno-zasebno partnerstvo, ki ga vodi Fundacija Združenih narodov in si prizadeva namestiti 100 milijonov okolju prijaznih kuhalnikov v kuhinjah po vsem svetu.
 • Kamerun je napovedal program za razvoj energetskega sektorja, ki bo do leta 2015 podvojil proizvodnjo energije, do leta 2020 pa jo celo potrojil.
 • Organizacija WaterHealth International je obljubila, da bo v Bangladešu zgradila 75 sistemov za čiščenje vode in povečala svojo obstoječo mrežo čistilnih naprav v Indiji za dodatnih 100 vasi, kar bo zagotovilo čisto vodo za okrog 175.000 ljudi iz ogroženih predelov v Bangladešu in Indiji.
 • PepsiCo se je zavezala, da bo do leta 2015 zagotovila dostop do varne pitne vode za 3 milijone ljudi po vsem svetu.

Cilj 8: vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj

 • Evropska unija je ponudila sredstva v višini ene milijarde evrov za najbolj odločne in pomoči potrebne države, da bodo lažje dosegle prav tiste milenijske cilje, pri katerih so najdlje od uresničitve.
 • Belgija je obljubila 400.000 evrov za četrto konferenco Združenih narodov za najmanj razvite države, ki se bo odvila v Istanbulu v Turčiji leta 2011.

* *** *

Več informacij o Globalni strategiji za zdravje žensk in otrok, vključno z natančnim pregledom nad danimi obljubami, najdete na: www.un.org/sg/globalstrategy.

Več informacij o vrhu, vključno z zaključnim dokumentom in skupino zagovornikov milenijskih ciljev, ambasadorjev dobre volje ZN in glasnikov miru, ki podpirajo milenijske cilje, najdete na: www.un.org/en/mdg/summit2010.

Kontaktne osebe za medije pri Oddelku ZN za javno informiranje so:

Martina Donlon
Telefon: (+1-212) 963-6816
E-pošta: donlon@un.org

Pragati Pascale
Telefon: (+1-212) 963-6870
E-pošta: pascale@un.org

Newton Kanhema
Telefon: (+1-212) 963-5602
E-pošta: kanhema@un.org