Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/374
5. julij 2010

V letu 2010 so nacionalni konkurenčni testi za zaposlovanje v Združenih narodih odprti za slovenske državljane

DUNAJ, 5. julij (Informacijska služba ZN) - Sekretariat Združenih narodov je objavil, da se bodo izvajali nacionalni konkurenčni testi za izbor kandidatov iz izbrane države članice za položaj P-2 (nižja profesionalna raven).

Testi bodo potekali za naslednja področja:

Administracija

Demografija

Ekonomija

Človekove pravice

Pravne zadeve

Radijski/-a pr oducent/-ka (arabski, kitajski in francoski jezik)

Varnost

Statistika

Spletno oblikovanje oziroma razvoj spletnih mest

Konkurenčni testi so odprti za državljanke in državljane države članice, ki ima v letu 2010 pravico sodelovati pri nacionalnih konkurenčnih testih za zaposlovanje v ZN. Letos ta pravica pripada Sloveniji. Še posebej spodbujamo kvalificirane ženske, da se prijavijo. Vsi prijavitelji naj imajo najmanj prvo stopnjo univerzitetne izobrazbe iz področja, za katerega se želijo prijaviti na testiranje. Prijavitelji tudi ne smejo biti starejši od 32 let, in sicer na dan 31. december 2010, kar pomeni, da morajo biti rojeni 1. januarja 1978 ali kasneje. Tekoče znanje angleščine ali francoščine je nujen pogoj.

Konkurenčni testi bodo sestavljeni iz pisnega dela in iz intervjuja. Datum pisnega dela je predviden za 1. december 2010.

Vsi tisti, ki želijo sodelovati pri konkurenčnih testih, morajo izpolniti spletno prijavo, ki se jo lahko odda na kariernem portalu ZN ( http://careers.un.org/). Prijava mora biti oddana preko navedene spletne strani najkasneje do 19. septembra 2010.

* *** *

Za dodatne informacije obiščite:

http://careers.un.org/UNCareers/tabid/65/viewtype/NCE/language/en-US/Default.aspx

UNITED NATIONS 2010 NCRE
Examinations and Tests Section, OHRM
E-pošta: OHRM-NCE2010@un.org

Na specifična vprašanja glede nacionalnih konkurenčnih testov za leto 2010 preko e-pošte ali drugih načinov ne bomo podajali odgovorov. Naprošamo vas, da si na naši spletni strani pogledate bližnjico s 'pogosto zastavljenimi vprašanji' (frequently asked questions).