Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/355
4. marec 2010

Enake pravice, enake možnosti: napredek za vse:
UNIS na Dunaju obeležuje mednarodni dan žensk

DUNAJ, 4. marec (Informacijska služba ZN) - "Dokler ženske in dekleta ne bodo osvobojena revščine in nepravičnosti, bo uresničevanje naših ciljev po miru, varnosti in trajnostnem razvoju ostalo pod vprašajem," je povedal generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon v svojem letošnjem sporočilu ob mednarodnem dnevu žensk, ki se vsako leto praznuje 8. marca.

Letos obeležujemo 15. obletnico sprejetja Pekinške deklaracije in nastanka platforme za ukrepanje, ki sta bila rezultat Četrte svetovne konference o ženskah. Pekinška platforma je nastala leta 1995 v Pekingu in predstavlja najbolj celovito politično ogrodje za doseganje enakopravnosti spolov, razvoja in miru. Platforma poziva k ukrepom na dvanajstih ključnih področjih: revščina, izobraževanje in usposabljanje, zdravje, nasilje nad ženskami, oboroženi spopadi, gospodarstvo, moč odločanja, institucionalni mehanizmi, človekove pravice, mediji, okolje, dekleta.

Da bi izpostavili pomembnost obletnice, se tema letošnjega mednarodnega dneva žensk glasi 'Enake pravice, enake možnosti: napredek za vse'. Od sprejetja Pekinške deklaracije je bil dosežen napredek na številnih področjih, še posebej pri izobraževanju. Čeprav zakonodaja in politike občutljive na spol odpravljajo neenakosti in diskriminacijo žensk, vsesplošen napredek ostaja neenak. Nesorazmeren napredek se pojavlja med regijami in med državami. Svetovno povprečje prikriva razlike med ženskami glede na njihovo lokalno okolje, ekonomski status, etničnost, starost, hendikepiranost in drugo.

Avstrija

Informacijska služba ZN na Dunaju bo v sodelovanju z Odborom nevladnih organizacij za status žensk ob mednarodnem dnevu žensk organizirala okroglo mizo, ki bo potekala 9. marca od 12:30 do 14:00 na Dunajskem mednarodnem centru. Jacqueline Niavarani, svetovalka pri avstrijski zvezni ministrici za ženska vprašanja in javno upravo, Marlene Parenzan, predsednica Odbora nevladnih organizacij za status žensk, in Julia Raabe, novinarka Standarda, bodo razpravljale o napredku, ki je bil dosežen pri uveljavljanju določil Pekinške deklaracije in platforme za ukrepanje. Razpravljale bodo o poslabšanju razmer in napredku ter se osredotočile na uveljavljenje določil deklaracije v Avstriji. Med drugim bodo tudi razpravljale o doseganju enakih možnosti in enakih pravic žensk v medijih. Dogodek bo povezoval Maher Nasser, direktor Informacijske službe ZN na Dunaju.

Madžarska

Srednja šola za alternativno ekonomijo v Budimpešti bo 8. marca v sodelovanju z Informacijsko službo ZN na Dunaju ob mednarodnem dnevu žensk organizirala predavanje o položaju žensk v svetu.

Slovaška

Poslovna akademija Levice bo 8. marca ob podpori Informacijske službe ZN na Dunaju proslavila mednarodni dan žensk s posebnim enodnevnim dogodkom. Med drugim bodo imeli študentje v coni za pešče v mestu Levice informacijski kiosk, na akademiji se bo predvajal poseben radijski program za študente, obravnaval pa se bo tudi položaj žensk v svetu in problem nasilja nad ženskami.

Slovenija

Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo in veleposlaništvo Španije v Ljubljani organizirata ob mednarodnem dnevu žensk dogodek, s katerim želita opozoriti na pereč problem nasilja nad ženskami. Dogodek bo v petek, 5. marca ob 13. uri v Hiši Evropske unije. Pobudi se pridružujejo še Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji, Informacijska služba ZN na Dunaju, Društvo SOS telefon, Društvo Ključ, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Ženski lobi Slovenije in Ženska svetovalnica. Več informacij najdete na: http://www.europarl.si/.

* *** *

Za nadaljnje informacije se obrnite na:

Maria Naderhirn
Stik za nevladne organizacije, Informacijska služba ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 26060-3324
E-pošta: maria.naderhirn@unvienna.org
Spletna stran: www.unis.unvienna.org

Sonja Wintersberger
Namestnica direktorja Informacijske službe ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 26060-3430
E-pošta: sonja.wintersberger@unvienna.org
Spletna stran: www.unis.unvienna.org