Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/157
1. december 2009

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Nobena država ni brez diskriminacije"

Sporočilo ob dnevu človekovih pravic, 10. december 2009

Dunaj, 10. december (Informacijska služba ZN) - Nobena država ni brez diskriminacije. Povsod jo lahko zasledimo, in sicer v mnogih pojavnih oblikah: starih in novih, prikritih in očitnih, javnih in zasebnih. Pojavlja se lahko kot institucionalizirani rasizem, etnični konflikt, pojav nestrpnosti in zavračanja, ali celo kot uradna nacionalna razlaga zgodovine, ki zanika identiteto drugače mislečih.

Diskriminacija cilja na posameznike in skupine, ki so lahke žrtve: hendikepirani, ženske in dekleta, revni, migranti, manjšine in vsi tisti, ki se jih razume kot drugačne.

Te ranljive skupine so pogosto izključene iz ekonomskega, političnega, kulturnega in družbenega življenja skupnosti, v kateri živijo. Pri tem se moramo zavedati, da družba, ki stigmatizira in izključuje, daje dodatno spodbudo delovanju skrajnežev. V nekaterih državah smo tako priča porastu novih političnih gibanj, ki spodbujajo ksenofobijo.

Žrtve diskriminacije pa niso prepuščene same sebi. Organizacija združenih narodov jim stoji ob strani s tem, ko brani pravice vsakega posameznika, in sicer s posebnim poudarkom na pravicah najbolj ranljivih skupin. To je naša identiteta in poslanstvo.

Ob tem borci za človekove pravice še naprej podirajo predsodke in zavračajo sovraštvo. Krepitev javne zavesti o pomembnosti človekovih pravic je pripeljala do oblikovanja mednarodnih pogodb, ki nudijo pravno varstvo pred diskriminacijo in neenakim obravnavanjem.

Zavedati pa se moramo, da abstraktne zaveze niso dovolj, zato se moramo nenehno in povsod zavzemati proti neenakosti in nestrpnosti.

Pozivam vas, da se vsi na dan človekovih pravic pridružite Združenim narodom in borcem za človekove pravice po vsem svetu pri boju proti diskriminaciji.

* *** *