Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/155
27. november 2009

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Učinkovito odzivanje na primere aidsa ljudi ne kaznuje, ampak jih varuje"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu aidsa, 1. december

Dunaj, 1. december (Informacijska služba ZN) - Svet je priča napredku pri premagovanju epidemije aidsa v nekaterih državah. Naložbe v preprečevanje aidsa so prinesle rezultate in tako rešujejo življenja.

Kljub temu nove okužbe na svetovni ravni prehitevajo dosežke, ki jih ustvarimo z zdravljenjem okuženih. Aids tako ostaja eden izmed glavnih vzrokov za prezgodnjo smrt ljudi po svetu.

To leto je ob svetovnem dnevu aidsa naš izziv jasen: še naprej moramo nadaljevati z delom, ki prinaša rezultate, hkrati pa moramo vložiti še več truda. Nujno moramo držati naše obljube po doseganju univerzalnega dostopa do sredstev za preprečevanje virusa HIV in njegovo zdravljenje do leta 2010.

Cilj lahko dosežemo le tako, da v ospredje postavimo človekove pravice v povezavi z virusom HIV. To pomeni, da se borimo proti kateri koli stigmi zaradi virusa HIV in posledični diskriminaciji. Hkrati moramo preprečevati nasilje nad ženskami in dekleti ter zagotoviti dostop do informacij in storitev, vezanih na virus HIV.

Vse države pozivam, da odstranijo kazenske zakonike, politike in prakse, ki ovirajo možnosti odzivanja na aids, vključno s prepovedmi potovanja za ljudi, okužene z virusom HIV. Učinkovito odzivanje na primere aidsa ljudi ne kaznuje, ampak jih varuje.

V veliko državah zakonodaja institucionalizira diskriminacijo najbolj ogroženih skupin. Govorimo o diskriminaciji ljudi, ki delajo v spolni industriji, uporabnikov drog in istospolnih partnerjev. Vse omenjeno le stigmatizira epidemijo in onemogoča učinkovite intervencije. Zagotoviti moramo, da bo odzivanje na primere aidsa temeljilo na podlagi dejstev in ne ideologije. Le tako bomo dosegli pomoči potrebne in najbolj prizadete.

Osebe, ki živijo z virusom HIV, so nam lahko v pomoč pri doseganju boljših načinov preventive, zdravja in človeškega dostojanstva. Ceniti moramo njihove prispevke in spodbujati njihovo aktivno sodelovanje v vseh vidikih odzivanja na primere aidsa.

Pozivam vas, da na svetovni dan aidsa povzdignemo človekove pravice oseb, ki živijo z virusom HIV, ogroženih skupin ter otrok in družin, ki so postale žrtve epidemije. Prav v času gospodarske krize je še posebej pomembno, da preko odzivanja na primere aidsa dosegamo napredek pri uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev. Ukrepajmo zdaj.

* *** *