Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/151
16. november 2009

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Raznolikost moramo sprejeti, ne pa se je bati"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu strpnosti, 16. november 2009

Dunaj, 16. november (Informacijska služba ZN) - Globalizacija še naprej krajša razdalje in zbližuje ljudi. Internetne klepetalnice in socialna omrežja nam omogočajo, da se povežemo z ljudmi, ki jih ne bomo nikoli srečali. S širjenjem svetovnih blagovnih znamk in mednarodnih družbenih ter kulturnih gibanj prihajamo v dnevni stik z različnimi življenjskimi slogi in načini mišljenja ljudi po svetu. Še nikoli nismo imeli na voljo toliko načinov komunikacije med seboj. Koristi, ki jih prinašajo medkulturne izmenjave, so številne.

Globalizacija nosi v sebi tudi tveganje, da oblikuje bolj enoličen svet in spodkopava raznolikost, ki predstavlja eno največjih človeških kreposti. S tem ko se zbližujemo, pa obstaja tudi nevarnost, da prevlada človekovo nagnjenje po 'graditvi zidov' med nami oziroma težnja po ločevanju ljudi na 'mi' in 'oni'. Preveč pogosto prihaja tudi šikaniranja nekaterih občutljivih družbenih skupin: nacionalnih, etničnih, verskih in drugih manjšin.

Strpnost ne pomeni brezbrižnost ali nejevoljno sprejemanje drugih. Predstavlja način življenja, ki temelji na medsebojnem razumevanju in spoštovanju drugih ter na prepričanju, da je potrebno raznolikost sprejeti, ne pa se je bati.

Združeni narodi podpirajo strpnost na večih področjih in je sestavni del naših prizadevanj za mir, preprečevanje konfliktov, demokratizacijo in človekove pravice. Preko Zavezništva civilizacij in UNESCO izvajamo mnogo izobraževalnih in medkulturnih iniciativ, ki spodbujajo dialog in se borijo proti nestrpnosti in ekstremizmu. V ta namen si prizadevamo tudi za uveljavljanje zakonov in standardov, kot je bilo na primer sprejetje Deklaracije o pravicah avtohtonih ljudstev v letu 2007. Istega leta smo tudi oblikovali Forum ZN za manjšinska vprašanja.

Na ta mednarodni dan strpnosti obljubimo, da se bomo zavzemali proti nestrpnosti. Naredimo to v dobro najbolj ranljivih skupnosti in vsega človeštva. S skupnimi močmi za strpnost.

* *** *