Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/137
14. september 2009.

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Po svetu obstaja mnogo potreb za utrditev demokracije"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu demokracije, 15. september 2009

Dunaj, 15. september (Informacijska služba ZN) - Mednarodni dan demokracije potrjuje predanost mednarodne skupnosti graditvi participatorne in vključujoče družbe, ki temelji na vladavini prava in temeljnih človekovih pravicah.

Demokracija ni v namen sama sebi, ampak močno prispeva h gospodarskemu in družbenemu razvoju, mednarodnemu miru in varnosti ter spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin.

Potrebe za utrditev demokracije po vsem svetu so številne, saj je demokracija priznana kot univerzalen sklop načel ter kot najboljši družbeni in politični sistem. Če želimo obujati in vzpostavljati nove demokratične režime, potrebujemo veliko predanosti in trdega dela, ohranjati moramo šibke demokracije in celo izboljšati kvaliteto že dolgo obstoječih demokracij.

Primarno odgovornost za demokratične spremembe nosijo države, mednarodna skupnost pa ima lahko pomembno podporno vlogo. Potrebe po pomoči Združenih narodov pri institucionalizaciji, izvedbi volitev, krepitvi vladavine prava in civilne družbe ter drugih ključnih vidikih demokracije izjemno naraščajo. Zelo verjetno je, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje.

To pomeni, da morajo Združeni narodi nenehno vrednotiti svoja prizadevanja pri uveljavljanju demokracije in se truditi za skladnost svojih iniciativ na tem področju. Imam cilj, da bo pomoč ZN resnično pomagala pri krepitvi nacionalnih zmožnosti pri gojenju demokratične kulture. Kot ključen korak k uresničevanju cilja sem v vse dele Združenih narodov poslal smernice o demokraciji. Prispevek opredeli temelje demokracije, kot jih razume Organizacija združenih narodov in ki temeljijo na univerzalnih načelih. Dokument obvezuje organizacijo, da ravna načelno, skladno in dosledno pri uveljavljanju demokracije.

Demokratična načela so povsem povezana z normativno strukturo Združenih narodov. Na ta mednarodni dan imamo obvezo, da potrdimo svojo predanost tem načelom. S krepitvijo demokracije in vladavine prava se zavzemamo za mir, razvoj in človekove pravice.

* *** *