Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/132
17. avgust 2009

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Trpljenje posameznika je odgovornost vsakega izmed nas"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu humanitarnih dejavnosti, 19. avgust 2009

Dunaj, 19. avgust (Informacijska služba ZN) - Danes je prvi mednarodni dan humanitarnih dejavnosti, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

Ta dan opozarja na obvezo mednarodne skupnosti, da pomaga ranljivim, preslišanim in zapostavljenim ljudem po vsem svetu. Slednje predstavlja trajno misijo humanitarne skupnosti.

Na ta dan se tudi poklonimo junaštvu humanitarnega osebja. Ti izhajajo iz različnih družbenih okolij, vendar si delijo prepričanje, da je trpljenje posameznika odgovornost vsakega izmed nas.

Datum obeleževanja tega dne označuje obletnico napada na sedež Združenih narodov v Bagdadu, ko je umrlo 22 predanih žensk in moških, med drugim tudi velik humanitarec Sergio Vieira de Mello.

Še naprej bomo črpali navdih iz njihove zapuščine in jo nadaljevali. Sergio Vieira de Mello fundacija zato vsako leto objavi nagradni razpis, s katerim nagradi vidne dosežke mirnega reševanja sporov.

Tako kot so Sergio in drugi pogumni kolegi potovali na nevarna območja v želji pomagati drugim, a izgubili življenje tistega groznega dne, to počne tudi drugo humanitarno osebje. Za njih ne obstaja konflikt, ki bi ga lahko prezrli.

Pri opravljanju tega plemenitega dela, ko se soočajo z nevarnostjo sredi razdejanja in vojne, potrebujejo našo pomoč. Tako moramo nenehno skrbeti za njihovo varnost in neodvisnost.

Cilj mednarodnega dneva humanitarnih dejavnosti je postaviti potrebe ljudi v stiski v središče naše pozornosti in tudi poskrbeti, da zagotovo dobijo zasluženo pomoč. Združimo vse moči, da dosežemo ta cilj in izpolnimo našo dolžnost po nudenju humanitarne pomoči.

 

* *** *