Sporočila za javnost

 

UNIS/SGSM/131
10. avgust 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Trajnostni razvoj je naš izziv in naša prihodnost"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgust 2009

Dunaj, 12. avgust (Informacijska služba ZN) - Tema letošnjega mednarodnega dneva mladih se glasi 'Trajnostni razvoj je naš izziv in naša prihodnost'. Predstavlja globalni poziv mladim, naj ukrepajo.

Naš svet se sooča s številnimi med seboj povezanimi krizami, ki imajo resne in daljnosežne posledice v veliki meri tudi za mladino.

Kot primer lahko damo ocene za leto 2007, ko je mladina predstavljala 25 odstotkov svetovne delovno aktivne populacije, njihov delež brezposelnih pa je znašal 40 odstotkov. Svetovna ekonomska kriza bo v tem primeru povzročila dodatno naraščanje nezaposlenosti mladih. Raven brezposelnosti pove le del zgodbe, saj ima velika večina mladih v državah v razvoju predvsem druge težave. Za njih so delo na črno, nizka varnost zaposlitve in slabe plače vsakdanjik in ne izjema.

Klimatske spremembe ogrožajo svetovno ekonomijo in naznanjajo izjemen preobrat, mladini pa nalagajo nepravičen 'ekološki dolg', katerega breme je lahko tudi pogubno. Kljub temu je vzpodbudno, koliko mladina prispeva k debati o blaženju klimatskih sprememb in prilagajanju nanje. Njihovi pogledi in predlogi lahko pomagajo ustvariti gonilno silo, ki je nujno potrebna za uspešen Kopenhagen konec tega leta.

Mladi so se izkazali kot ključen partner v primeru trajnostnega razvoja. Vpleteni so bili v mednarodne forume, kot je na primer Komisija za trajnostni razvoj, kjer so pomagali svojim vladam in celotni skupnosti pri oblikovanju strategij za zmanjševanje revščine, podjetniških shem in drugih politik ter iniciativ.

Velikokrat nam je prav mladina lahko vzgled, in sicer pri vodenju 'zelenih' in zdravih življenjskih slogov, promoviranju inovativne rabe novih tehnologij, kot na primer raba mobilnih naprav in spletnih socialnih omrežij. Zaslužijo si vso pozornost na področju neoviranega dostopa do izobraževanja, ustrezne zdravstvene oskrbe, zaposlitvenih možnosti, finančnih storitev in polnega sodelovanja v javnem življenju. Na mednarodni dan mladine obnovimo našo zaprisego podpore mladim pri njihovem razvoju. Trajnostni razvoj je najbolj obetajoča pot naprej, mladina pa nas lahko pri tem vodi.

* *** *