Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/108
3.april 2009

Izjava generalnega sekretarja ZN ob zaključku londonskega vrha na srečanju
voditeljev 20 najrazvitejših in najhitreje rastočih držav na svetu (G20)

Dunaj, 3. april (Informacijska služba ZN) - Na londonski vrh G20 sem prišel z jasnim sporočilo, da se ekonomska kriza spreminja v krizo človeškega razvoja in varnosti v številnih delih sveta; države v razvoju bodo potrebovale vsaj 1 bilijon ameriških dolarjev podpore.

Zadovoljen sem, da so se vodje G20 obvezale k prispevku 1.1 bilijona ameriških dolarjev pomoči. Ob tem je pomembno poudariti, da se del teh prispevkov nameni tudi najrevnejšim državam sveta.

Voditelji G20 so ponovno obnovili že obstoječe dogovore o povečanju razvojnih spodbud in pomoč državam pri doseganju Milenijskih razvojnih ciljev.

To pomeni, da obljubljajo najmanj 300 milijard ameriških dolarjev pomoči v naslednjih dveh letih, kar bo odločilno vplivalo na najrevnejše države. Svet bo opazoval ali se bo to res zgodilo.

Skupina G20 je zaprosila Združene narode, da spremlja zagotavljanje pomembnih novih virov za Mednarodni denarni sklad (IMF) in Svetovno banko, hkrati pa tudi vplive gospodarske krize na revne in ostale ogrožene skupine. 

Pozdravljam prizadevnost voditeljev skupine G20 pri zavračanju protekcionizma in obljubah po zagotavljanju pomoči revnim državam.

Navdušen sem tudi nad dejstvom, da so voditelji G20 prepoznali pri svojih prizadevanjih neločljivo povezavo med ekonomsko krizo, prehransko varnostjo in klimatskimi spremembami.

Zaradi tega so voditelji G20 obljubili, da bodo zagotovili sredstva za socialno varnost in investicije v dolgoročno prehransko varnost, nadalje pa še podali obljubo, da se bodo soočili z grožnjo nepopravljivih klimatskih sprememb.

Nadvse pomembno je dejstvo, da so se zavezali doseči dogovor na konferenci ZN o klimatskih spremembah v Kopenhagnu letošnje leto.

* *** *