Sporočila za javnost

UNIS/INF/182
30 November 2006

GENERALNI SEKRETAR
SPOROČILO OB SVETOVNEM DNEVU AIDSA

1. december 2006

Dunaj, 1. december (Urad Združenih narodov za informiranje) -- V 25 letih po prvem prijavljenem primeru  je AIDS spremenil svet. Povzročil je smrt 25 milijonov ljudi in okužil še 40 milijonov več. Postal je vodilni vzrok smrti med ženskami kot tudi moškimi, starimi med 15 in 59 let. Zadal je največji preobrat v zgodovini človeškega razvoja. Z drugimi besedami: postal je največji izziv našega veka.

Svet si predolgo ni upal pogledati resnici v oči. Vendar se je v zadnjih 10 letih vedenje spremenilo. Svet je začel boj proti AIDS-u jemati tako resno, kot si tudi zasluži.

Denarna sredstva prihajajo kot nikoli prej, ljudje imajo dostop do antiretroviralnih zdravil kot nikoli prej, in številne države se uspešno borijo proti širjenju kot nikoli prej. Zdaj, ko se okužba še zmeraj širi, moramo mobilizirati politično voljo kot nikoli prej.

Ustanovitev Agencije Združenih narodov za boj proti AIDS-u pred desetletjem, ki je zbrala moči in sredstva različnih delov družine Združenih narodov, je pomenila mejnik pri preobrazbi svetovnega odziva na AIDS. Pred petimi leti so vse države članice Združenih narodov dosegle nov mejnik s sprejetjem Deklaracije obveze, ki vsebuje število določenih, daljnosežnih in časovno omejenih ciljev za boj z epidemijo.

Tisto leto, ko sem HIV/AIDS opredelil kot osebno prioriteto mojega dela na položaju Generalnega sekretarja, sem pozval k ustanovitvi posebnega sklada dodatnih sedmih do desetih milijard dolarjev letno. Danes sem globoko ponosen, da sem Varuh svetovnega sklada za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji, ki je usmeril skoraj tri milijarde dolarjev v programe po svetu. Zadnje čase smo bili priče pomembnim dodatnim prispevkom bilateralnih darovalcev, državnih blagajn, civilne družbe in drugih virov. Letne investicije v odziv na AIDS v državah z nizkim in srednjim dohodkom trenutno znašajo več kot osem milijard dolarjev. Seveda je potrebno veliko več; do leta 2010 bodo skupne potrebe po vsestranskem odzivu na AIDS presegle 20 milijard dolarjev letno: vendar smo vsaj naredili začetek pri namestitvi sredstev in strategij.

Zato ker je odziv začel pridobivati resničen zagon, je tveganje zdaj višje kot kdajkoli prej. Ne moremo dopustiti, da se napredek, ki je bil dosežen, izgubi; ne smemo ogroziti junaških prizadevanj številnih ljudi. Zdajšnji izziv je, da izpolnimo vse, kar smo obljubili - vključno z Milenijskim razvojnim ciljem, glede katerega so se dogovorile vlade sveta: zaustaviti in zatreti širjenje HIV-a do leta 2015. Voditelji na vseh ravneh se morajo zavedati, da je zaustavitev širjenja AIDS-a tudi predpogoj za dosego večine ostalih ciljev, ki skupaj tvorijo osnutek za gradnjo boljšega sveta v 21. stoletju, o katerem se je dogovorila mednarodna skupnost. Voditelji morajo prevzeti odgovornost - in morajo odgovarjati vsem nam.

Odgovornost - tema letošnjega svetovnega dneva AIDS-a - zahteva od vsakega predsednika in ministrskega predsednika, vsakega parlamentarca in politika, da se odloči in razglasi: "AIDS se bo ustavil tukaj". Od njih zahteva, da okrepijo zaščito za vse ranljive skupine - ljudi, ki živijo z HIV-om, mlade ljudi, spolne delavce, uporabnike drog in moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Od njih zahteva, da sodelujejo s skupinami civilne družbe, ki so tako zelo nepogrešljive v tem boju. Od njih zahteva, da se zavzemajo za dejanske in pozitivne spremembe, ki bodo ženskam in dekletom dale več moči in samozavesti, ter spremenile odnose med ženskami in moškimi na vseh družbenih ravneh.

Vendar se odgovornost ne tiče samo nosilcev oblasti. Tiče se tudi vseh nas. Od poslovnih vodij zahteva, da si prizadevajo za preprečevanje HIV-a na delovnem mestu in v širši skupnosti, ter da skrbijo za prizadete delavce in njihove družine. Od zdravstvenih delavcev ter vodij skupnosti in verskih skupin zahteva, da poslušajo in skrbijo za prizadete brez obsojanja. Od očetov, možev, sinov in bratov zahteva, da branijo in podpirajo pravice žensk. Od učiteljev zahteva, da negujejo sanje in prizadevanja deklic. Od moških zahteva, da pomagajo zagotoviti, da drugi moški prevzamejo svojo odgovornost - in razumejo, da resnična moškost pomeni zaščito drugih pred nevarnostmi. Od vseh nas pa zahteva, da AIDS povzdignemo iz mraka in razširimo sporočilo, da tišina pomeni smrt.

Moje obdobje na položaju Generalnega sekretarja Združenih narodov se bo kmalu izteklo. Vendar bom, dokler bom imel moč, nadaljeval s širjenjem tega sporočila. Zato bo svetovni dan AIDS-a zame zmeraj nekaj posebnega. Na ta svetovni dan AIDS-a se obvežimo, da bomo izpolnili obljubo - ne samo danes, letos ali naslednje leto - ampak vsak dan, dokler epidemija ne bo premagana.

* *** *