Sporočila za javnost

UNIS/INF/111
8 November 2005

Vlade, zasebni sektor in civilna družba se bodo med 16. in 18. novembrom v Tunisu zbrali na zasedanju o informacijski tehnologiji in družbi

ZDRUŽENI NARODI, 3. novembra -- V drugi fazi Svetovnega vrha o informacijski družbi (WSIS), ki bo potekala med 16. in 18. novembrom, se bodo zbrali voditelji iz politike, gospodarstva in civilne družbe. Poskušali bodo premostiti digitalni razkorak, da bo lahko ves svet užival koristi informacijske družbe.

Vrh bo potekal v Kram PalExpo v Tunisu, kjer bodo voditelji skrbno razmislili o izvedbi zahtevnega načrta, ki je bil sprejet v prvi fazi leta 2003 v Ženevi. Takrat je 175 držav sprejelo Deklaracijo načel, ki tvorijo skupno vizijo informacijske družbe, in Akcijski načrt, ki postavlja cilje za izboljšanje povezljivosti in dostopa do informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

Med cilji, ki jih je treba doseči do leta 2015, je povezovanje vasi, točk dostopa za skupnosti, šol, univerz, raziskovalnih središč, knjižnic, zdravstvenih središč, bolnišnic ter oddelkov lokalnih in osrednjih vlad.

Akcijski načrt želi spodbuditi razvoj vsebin in vzpostaviti tehnične pogoje, ki bodo omogočali prisotnost vseh svetovnih jezikov na internetu. Na Vrhu v Tunisu bodo preučili prvi dve leti uvajanja Akcijskega načrta.

Dogodka naj bi se udeležilo okoli 12.000 predstavnikov vlad, zasebnega sektorja, civilne družbe in vodilnih medijskih organizacij. Udeležbo so že potrdili generalni sekretar OZN Kofi Annan, voditelji iz več kot 45 držav in direktorji več kot 200 podjetij, med njimi so Alcatel, Ericsson, France Telecom, Google, Huawei, Infosys, Intel, KDDI, Microsoft, Nokia, NTT DoCoMo, Skype, Sun Microsystems, Telefónica in WorldSpace, ter vodilne razvojne organizacije, kot so Grameen Foundation USA, MS Swaminathan Foundation in Telecoms Sans Frontières.

Od digitalnega razkoraka do digitalnih možnosti

»Druga faza Vrha v Tunisu bo prinesla rešitve,« je rekel Yoshio Utsumi, generalni sekretar Vrha in generalni sekretar Mednarodne telekomunikacijske unije (ITU), agencije OZN, ki vodi srečanje. »Njegov cilj je preobrazba digitalnega razkoraka v digitalne možnosti za krepitev miru, trajnostnega razvoja, demokracije, transparentnosti in odgovornega vodenja.«

Glavni cilj bo iskanje poti za države v razvoju pri izboljševanju dostopa do interneta ter druge IKT. Po podatkih ITU ima 942 milijonov ljudi v razvitih državah sveta petkrat boljši dostop do fiksnih in mobilnih telefonskih storitev, devetkrat boljši dostop do internetnih storitev in 13-krat več osebnih računalnikov kot 85 % svetovnega prebivalstva, ki živi v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Po ocenah ITU je 800.000 vasi še vedno brez telefonskih povezav, interneta ali kakršne koli sodobne IKT.

»Boljši dostop do informacijske tehnologije lahko izboljša način kmetovanja in pomaga mikro podjetnikom,« pravi Shashi Tharoor, podsekretar ZN za komunikacije in javno informiranje. »Pomaga pri preprečevanju aidsa in drugih prenosljivih bolezni, krepi enakost žensk in spodbuja varovanje okolja. Elektronsko poslovanje, izobraževanje na daljavo, telemedicina in e-vladanje po vsem svetu izboljšujejo kakovost življenja številnih prebivalcev držav v razvoju.«

Na konferenci naj bi sprejeli listino, ki bo določala politično zavezanost držav članic in delovni dokument o takojšnjih in prihodnjih dejavnostih.

Države članice so se večinoma strinjale o odlomku o končni listini, ki določa finančne mehanizme za spodbujanje razvoja IKT v razvijajočem se svetu. Potrditi je treba le še nekaj členov.

Države članice se zavedajo ključne vloge zasebnega sektorja in so že odobrile usmerjanje finančnih sredstev na številna področja. Med te sodijo programi za izgradnjo kapacitet IKT, osnovna regionalna infrastruktura, točke internetne izmenjave, pomoč za najmanj razvite države in majhne otoške države članice v razvoju, integriranje IKT v strategije za odpravo revščine, financiranje malih, srednjih in mikro podjetij, pospeševanje lokalne proizvodnje IKT v razvijajočih se državah, regulatorna reforma IKT in lokalne pobude za nudenje storitev IKT skupnostim.

Nerešeno je tudi vprašanje o dokončnih ukrepih, ki bodo zagotovili razvoj Vrha in izvajanje sklepov. Bistvenega pomena je, da postavimo jasne odgovornosti, s katerimi bomo zagotovili nadzor in uresničitev načrtovanih ciljev.

Internetna vprašanja

Vlade si bodo prizadevale za sporazum o zadevah, povezanih z uporabo interneta. Veleposlanik Janis Karklins, predsednik Pripravljalnega odbora Vrha, je povedal, da je internet vsa ta leta pridobival na vrednosti tako za uporabnike kot za vlade. »Sistem, ki pred desetimi leti za vlade še ni igral posebnega pomena, je zanje danes izredno pomemben,« pravi Karklins in dodaja, da te vlade zahtevajo spremembe v načinu vodenja sistema.

Do zdaj so težave, povezane z uporabo interneta, na primer neželeno pošto ali spam in spletni kriminal, reševali na razpršen in razdrobljen način, medtem ko internetno infrastrukturo vodijo z neformalnim, a učinkovitim sodelovanjem med najrazličnejšimi institucijami, pri čemer vodijo zasebna podjetja, civilna družba, akademske in tehnične skupnosti. Toda države v razvoju pravijo, da težko sledijo vsem tem procesom in se čutijo izločene iz vodenja interneta.

Zaradi zgodovinskih razlogov imajo Združene države Amerike oblast nad nekaterimi osnovnimi sredstvi interneta. Obstaja splošno soglasje, da je v razpravah o vodenju interneta potrebna večja mednarodna prisotnost, ni pa enotnega mnenja o tem, kako to doseči.

V osnutku končne listine so države že sklenile, da bodo priznale državno neodvisnost o državnih kodah za imena glavnih domen (na primer .uk za Veliko Britanijo), in sprejele načelo, da se vlade ne smejo vmešavati v tekoče vodenje interneta.

Informacijski sejem

Vzporedno z vrhovnim zasedanjem vlad organizacije civilnih družb, podjetja in državne delegacije načrtujejo okoli 250 okroglih miz, forumov, predstavitev in medijskih dogodkov. Državni in gospodarski voditelji bodo lahko v forumih na visoki ravni sodelovali v javnih razpravah s pomembnimi voditelji podjetij in civilnih družb.

Med 15. in 19. novembrom bo na razstavišču Kram PalExpo potekal pomemben sejem IKT ICT4All. Podjetja in razvitih in nerazvitih držav bodo prikazala inovativne zamisli in praktične rešitve, se spoznavala in sklepala nova partnerstva. ICT4All naj bi obiskalo okoli 40.000 ljudi.

Vrhovno zasedanje organizira ITU, specializirana agencija OZN za telekomunikacije, podpira pa jo celoten sistem Združenih narodov.

Za novinarske akreditacije obiščite:

http://www.itu.int/newsroom/accredit/wsis/2005/tunis/procedure.html

Za dodatne informacije obiščite www.itu.int/wsis ali se obrnite na kontaktni osebi: Edoardo Bellando, Oddelek OZN za informiranje javnosti - United Nations Department of Public Information, (1 212) 963 8275, bellando@un.org, ali Francois Coutu, (1 212) 963 9495, coutu@un.org.

 

* *** *