Akreditacija za novinarje

Pogoji za akreditacijo

Bona fide predstavniki medijev - tisk, foto, radio, televizija in film - se lahko akreditirajo za Dunajski mednarodni center (VIC) in s tem tudi za vse konference OZN na Dunaju.

Prosilci morajo zagotoviti naslednje:

  • Pooblastilo odgovornega urednika ali direktorja medijske organizacije na uradnem papirju le-te. Pooblastilo naj zajema ime in funkcijo novinarja ter obseg delovanja na OZN na Dunaju.
  • Veljavno novinarsko izkaznico (nacionalno ali mednarodno).
  • Od predstavnikov tiskanih medijev se lahko zahtevata dva izvoda njihovih nedavnih publikacij.
  • Neodvisna produkcijska podjetja morajo zagotoviti pismo njihove oddajne organizacije.
  • Od fotografov se lahko zahteva predložitev originalnih Tear sheets fotografij s pripisom organizacije.
  • Medijski akreditiv izda OZN brezplačno.

Prosilci morajo izpolniti prošnjo za akreditacijo (Request for accreditation of media representatives to the Vienna International Centre), ki je na voljo v pisarni za medijsko akreditacijo.

Obrazec za prošnjo

Akreditacija je veljavna do konca koledarskega leta, podaljšati jo je potrebno vsako leto znova. Novinarji se morajo zglasiti osebno ter s seboj prinesti priporočilo, veljavno novinarsko izkaznico in dokaz o rednem poročanju o zadevah OZN. Prav tako mora prosilec Varnostni službi, ki izdaja prepustnice, pokazati veljaven državni potni list.

UNIS v Dunajskem mednarodnem centru zagotavlja tudi tiskovno delovno okolje v C03, zraven dvorane za tiskovne konference. Akreditirani novinarji lahko zaprosijo za stalno pisalno mizo, ki jim bo dodeljena v tiskovni sobi odvisno od razpoložljivosti.

Prav tako lahko novinarji zaprosijo za parkirna dovoljenja v Dunajskem mednarodnem centru.

Za dodatne informacije se obrnite na:
Tel: (+43 1) 26060 3342
e-mail: press@unvienna.org