OSN vo všeobecnosti

Wide view of the General Assembly - UN Photo/Devra Berkowitz

Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia založená v roku 1945 po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi a podporovať sociálny pokrok, lepšie životné podmienky a ľudské práva.

OSN má 4 hlavné ciele:

• Udržovať mier na celom svete.

• Rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi.

• Pomáhať národom spoločne pracovať na zlepšovaní životov chudobných ľudí, zvíťaziť nad hladom, chudobou a negramotnosťou a povzbudzovať rešpekt voči právam a slobodám druhých.

• Byť centrom pre zosúlaďovanie krokov jednotlivých národov pri dosahovaní týchto cieľov.

Charta OSN zriadila šesť hlavných orgánov OSN: Valné zhromaždenie, Bezpečnostnú rada, Hospodársku a sociálnu radu, Poručenskú radu, Medzinárodný súdny dvor a Sekretariát. Systém Spojených národov je však oveľa rozsiahlejší, zahŕňa 15 špecializovaných organizácií a viacero programov a orgánov.

Valné zhromaždenie: 193 členských štátov

Bezpečnostná rada: 5 stálych a 10 nestálych členov

Hospodárska a sociálna rada: 54 členov

Práca Spojených národov zasahuje každý kút sveta. Hoci je OSN najviac známa cez oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktu a humanitárnej asistencie, existujú ďalšie spôsoby, cez ktoré Spojené národy a ich systém (špecializované agentúry, fondy a programy) ovplyvňujú naše životy a pretvárajú tento svet na lepšie miesto pre život. Organizácia pracuje na širokom spektre základných otázok ako napríklad trvalo udržateľný rozvoj, životné prostredie a ochrana utečencov, pomoc pri katastrofách, boj proti terorizmu, odzbrojovanie a nešírenie jadrových zbraní, podpora demokracie, ľudských práv, rodovej rovnosti a zlepšovanie postavenia žien, vládnutie, ekonomický a sociálny rozvoj a stav zdravia na medzinárodnej úrovni, odstraňovanie nášľapných mín, zvyšovanie výroby potravín a ďalšie, s cieľom dosiahnuť svoje ciele a koordinovať úsilie pre bezpečnejší svet pre tieto a budúce generácie.

Sekretariát - kolektív medzinárodných zamestnancov pôsobiacich na miestach na celom svete - vykonávajúcich rôznorodú prácu Organizácie. Poskytuje služby ďalším hlavným orgánom OSN a administruje programy a politiky, ktoré založili. Na jeho čele stojí generálny tajomník OSN menovaný Valným zhromaždením OSN na odporúčanie Bezpečnostnej rady na päťročné obdobie, ktoré je možné jeden krát predĺžiť. Pan Ki-mun je generálnym tajomníkom OSN a svoj úrad prevzal 1.januára 2007.