Tlačové správy

Len na informačné účely

UNIS/BIO/1158
30. august 2017

Nový Stály predstaviteľ Slovenskej republiky odovzdal poverovacie listiny

(Na základe informácií poskytnutých oddelením protokolu a kontaktným oddelením)

VIEDEŇ, 30. august (Informačná služba OSN) - Nový Stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN vo Viedni, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Peter Mišík, dnes odovzdal poverovacie listiny generálnemu riaditeľovi Úradovne OSN vo Viedni (UNOV) Jurijmu Fedotovi.

Počas svojej kariéry P. Mišík zastával rôzne funkcie, ako napríklad:

generálny riaditeľ, Politická sekcia, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (2015); riaditeľ Odboru pre zahraničné vzťahy, Kancelária prezidenta SR (2014-2015); veľvyslanec, Politický a bezpečnostný výbor Európskej únie (EÚ), Stála misia SR pri EÚ (2010-2014); riaditeľ Odboru spoločnej a bezpečnostnej politiky, Ministerstvo zahraničných vecí SR (2007-2010); generálny konzul, Generálny konzulát SR v Mníchove (2003-2007); zástupca veľvyslanca, Veľvyslanectvo SR v Berlíne (2002); riaditeľ Odboru NATO a Západoeurópskej únie, Ministerstvo zahraničných vecí SR (1999-2002).

P. Mišík navštevoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave a taktiež absolvoval vzdelanie v odbore medzinárodných vzťahov na Komenského univerzite v Bratislave.

P. Mišík je ženatý a má dve deti.

* *** *