Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/554
18.september 2014

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2014

Viedeň, 21.september (Informačná služba OSN) - Dnes je Medzinárodný deň mieru.

V tento deň OSN každý rok vyzýva na zastavenie paľby na celom svete.

Žiadame bojujúce strany, aby zložili svoje zbrane, aby sa všetci mohli nadýchnuť mierového vzduchu.

Ozbrojený konflikt spôsobuje nevýslovný žiaľ rodinám, komunitám a celým krajinám.  

Kvôli vojnovým štváčom a teroristom v súčasnosti trpí až príliš mnoho ľudí.

Stojme pri nich solidárne.

Mier a bezpečnosť sú dôležitým základom pre sociálny pokrok a trvalo udržateľný rozvoj.  

To je dôvod prečo pred tridsiatimi rokmi Spojené národy potvrdili právo ľudí na mier.

Počas nasledujúceho roku si pripomenieme 70.výročie OSN.  

Naša organizácia je založená na záväzku uchrániť budúce pokolenia od metly vojny.

Urobili sme mnohé pokroky.

A stále pred nami zostáva dosť práce.

Musíme uhasiť vášne extrémizmu a odstrániť príčiny konfliktu.

Mier je dlhá cesta, po ktorej musíme ísť spoločne  - krok za krokom, už od zajtra.

Napoludnie všetci vyjadrime úctu minútou ticha.

Porozmýšľajme všetci o mieri, a o tom, čo to pre našu ľudskú rodinu znamená.

Zachovajme si ho v našich srdciach a mysliach a láskyplne ho živme, aby rástol a kvitol.

* *** *