Tlačové správy

UNIS/NAR1044
19. február 2009

Sté výročie systému kontroly drog

Zločinecké organizácie využívajú legálny obchod na výrobu nelegálnych drog, hovorí Správa INCB

Výročná správa INCB zverejnená dnes vo Viedni podčiarkuje hrozby, ktoré predstavuje internet a predpisovanie drog, vzťah medzi bezpečnosťou a drogami v Afganistane ako aj to, že západná Afrika sa stáva významným strediskom obchodu s kokaínom v Európe

VIEDEŇ, 19. február (Informačný servis OSN) - Medzinárodný výbor pre kontrolu narkotík (INCB) vo svojej výročnej správe, ktorú zverejnil dnes vo Viedni v Rakúsku, upozornil na nové kanály rozširovania efedrínu a pseudoefedrínu, chemických látok používaných na výrobu stimulancií amfetamínového typu (ATS) ako napríklad metamfetamín, amfetamín a MDMA (extáza). Výbor uviedol, že zločinecké organizácie často vystupujú ako fiktívne spoločnosti, aby získali chemické látky, ktoré potrebujú na výrobu nelegálnych drog. V správe sa hovorí, že v roku 2008 africké krajiny importovali značné množstvo liečiv obsahujúcich efedrín a pseudoefedrín, ktoré presahovalo ich celoročné lekárske a vedecké potreby. Mnoho podozrivých lodných prepráv, ktoré smerovali do Afriky mali konečnú destináciu v Mexiku, kde produkcia metamfetamínu zásobuje rozsiahly trh v Spojených štátoch.

Dopyt po liečivách obsahujúcich pseudoefedrín narástol v Belize, El Salvadore a Hondurase. Výbor dôrazne vyzýva všetky vlády, aby venovali veľkú pozornosť obchodným transakciám týkajúcich sa chemických látok, vzhľadom na to, že obchodníci s drogami využívajú biele miesta v medzinárodnom obchode na to, aby získali suroviny potrebné na zásobovanie laboratórií na výrobu drog.

Medzinárodný systém kontroly drog ako dôležitý výdobytok 20. storočia

Prvá kapitola Správy sa sústreďuje na úspechy a výzvy medzinárodného kontrolného systému narkotík.

Tento systém, ktorý na konferencii v Šanghaji v roku 1909 založila Medzinárodná ópiová komisia, dnes pozostáva z troch dohovorov, ktoré klasifikujú ilegálne drogy a poskytujú mechanizmus kontroly drog a nástroj pre medzinárodnú spoluprácu a koordináciu na úrovni príslušných orgánov. 

"Môžeme to považovať za jeden z najdôležitejších úspechov 20.storočia na poli medzinárodnej spolupráce, keďže viac ako 95% členských štátov OSN sú stranami týchto troch Dohovorov, ktoré pokrývajú 99% svetovej populácie, povedal profesor Ghodse.

Správa zdôrazňuje, že medzi pretrvávajúce problémy medzinárodného systému kontroly drog patrí neexistujúci prístup ku kontrolovaným liekom vo viac ako 150 krajinách, nezosúladená implementácia opatrení na kontrolu hašiša a "škodlivé" lekárne na internete, ktoré podporujú abúzus drog medzi zraniteľnými skupinami, najmä medzi mladými ľuďmi.

Správa INCB za rok 2008 prichádza k záveru, že "medzinárodný systém kontroly drog spoľahlivo obstál v teste času, nie je však dokonalý. Nepochybne sa ešte má v čom zlepšovať a na tento účel sú už k dispozícii procesy, ktoré by ho mali modifikovať".

INCB podporuje jednotlivé vlády v tom, aby viac investovali do prevencie zneužívania drog a povzbudzuje ich, aby stimulovali racionálne používanie opioidných analgetík tam, kde je ich spotreba nízka, aby tak zmiernili zbytočné utrpenie miliónov pacientov. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) minimálne 30 miliónov a možno až 86 miliónov pacientov ročne trpí na miernu až prudkú neliečenú bolesť. "Vlády by mali využiť Program WHO pre prístup ku kontrolovaným liekom, aby zlepšili dostupnosť drog na lekárske účely", povedal profesor Ghodse. 

Západná Afrika sa stáva dôležitým centrom pašovania kokaínu do Európy

Podľa Správy sa Západná Afrika stala dôležitým strediskom pašovania kokaínu z Južnej Ameriky do Európy. Zaradenie tohto regiónu medzi tranzitné oblasti pre obchodovanie s kokaínom je okrem iného spôsobené geografickou polohou, ktorá robí zo západnej Afriky ideálny prepravný uzol na prepravovanie kokaínu z Latinskej Ameriky smerom na rastúce kokaínové trhy v Európe. Okrem toho slabé vládne štruktúry v západnej Afrike obmedzujú schopnosť bojovať proti obchodu s drogami a ich dôsledkom akými sú napríklad korupcia a nelegálne používanie narkotík.

Výbor ďalej vyjadril vážne obavy, že obchodovanie s drogami podkopáva politické, ekonomické a sociálne štruktúry a oslabuje kontrolu vlád nad ich územiami a inštitúciami. Niektoré vlády v tomto regióne podnikli kroky, aby tento problém riešili, napr. v Senegale boli zvýšené tresty za obchodovanie s drogami a podobnými legislatívnymi krokmi sa zaoberá aj parlament v Nigérii. Medzinárodné spoločenstvo vyčlenilo finančné zdroje, aby podporilo úsilie o kontrolu drog v Guinea-Bissau ako odpoveď na výzvu Bezpečnostnej rady vláde Guinea-Bissau zamerať sa na kontinuálny rast. INCB vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo vládam krajín západnej Afriky pomoc potrebnú na odstránenie tohto problému.

Vzťah medzi bezpečnosťou a drogami v Afganistane

INCB upozorňuje, že nedostatok bezpečnosti v Afganistane vážne narušuje snahu vyrovnať sa s týmto problémom. Krajina naďalej zostáva zdrojom viac ako 90% nelegálneho ópia na svete, a to aj napriek zmenšujúcej sa oblasti pestovania maku siateho. INCB poznamenáva, že pestovanie ópia kleslo o 19%, a to aj napriek slabému pokroku v odstraňovaní maku siateho, avšak obchodovanie s drogami je celonárodná pohroma a situácia s nelegálnym užívaním drog sa stále zhoršuje. Pašovanie afganských opiátov v širokom meradle vyústilo do širokej škály sociálnych neduhov, vrátane organizovaného zločinu, korupcie a zneužívania drog. 

Pestovanie hašišu navyše vzrástlo, keďže táto plodina sa stala lukratívnejšou. INCB vyzýva vládu Afganistanu, aby si zastavenie tohto alarmujúceho trendu zadefinovala ako prioritu a poskytla farmárom trvalo udržateľné alternatívy legálneho živobytia. INCB ďalej vyzýva na plnú implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady č. 1817, ktorá žiada členské štáty, najmä tie, ktoré vyrábajú chemické prekurzory, tie, ktoré susedia s Afganistanom ako aj krajiny, ktorými prechádzajú tieto obchodné cesty, aby eliminovali biele miesta, ktoré zločinecké organizácie využívajú na odklon chemických prekurzorov od medzinárodného obchodu.

Svetlé miesta región po regióne

Správa ďalej zdôrazňuje významné trendy v oblasti nelegálneho užívania drog a obchodovania s nimi región po regióne, na celom svete. Západná Afrika sa stala jedným z veľkých svetových stredísk pašovania kokaínu z Južnej Ameriky do Európy. Východná Afrika predstavuje najväčšiu tranzitnú pašerácku trasu heroínu z juhovýchodnej Ázie do Afriky, prevažne cez veľké letiská Addis Abeba a Nairobi.  

Užívanie nelegálnych drog je na vzostupe v niektorých krajinách Strednej Ameriky a Karibiku. V Dominikánskej republike sa napríklad rozmáha nelegálne užívanie drog a rovnako aj kriminalita. Rastúce násilie medzi drogovými kartelmi a medzi obchodníkmi s drogami a úradníkmi presadzujúcimi zákony je v Severnej Amerike zásadným problémom. Mexická vláda čelí agresívnej opozícii zo strany drogových kartelov, pričom sa snaží bojovať proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami. Mnohé juhoamerické krajiny informovali o narastajúcom nelegálnom užívaní kokaínu, ktoré bude pravdepodobne dôsledkom obchodovania s drogami cez tento región. 

Čína, Malajzia a Vietnam hlásia podstatný nárast konzumácie drog stimulancií amfetamínového typu. Objavujú sa obavy, že rozšírená dostupnosť týchto látok by mohla viesť k zvýšeniu ich užívania v južnej Ázii. Okrem západnej Ázie sa zdá sa objavujú nové cesty obchodovania s drogami vrátane hašišu v krajinách na Arabskom polostrove.

Nelegálne užívanie opiátov narástlo aj v Ruskej federácii, ďalších krajinách východnej Európy ako aj v krajinách juhovýchodnej Európy pozdĺž balkánskej cesty. Zdá sa, že užívanie heroínu sa rozšírilo medzi mladými užívateľmi drog v západnej Európe.

Nedávno bol zaznamenaný nárast obchodovania s drogami od Kanady až po Austráliu. Čína je stále hlavným zdrojom metamfetamínu na Novom Zélande, avšak obchodovanie s touto látkou z Kanady sa nedávno zintenzívnilo.

* *** *

Pre viac informácií kontaktujte:

Lothar Mikulla
Associate Information Officer, UNIS Vienna
Telefón: (+43-1) 26060-5693
Mobil: (+43-699) 1459-5693
E-mail: Lothar.Mikulla@unvienna.org