Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň

OSN bližšie k verejnosti

UNIS Viedeň je súčasťou siete Informačných centier OSN, rozmiestnených po celom svete od Accry až po Yaoundé, ktoré sú súčasťou Oddelenia pre informovanie verejnosti (DPI). Všetky majú jeden spoločný cieľ: napomáhať plneniu základných cieľov OSN prostredníctvom informovania verejnosti o činnosti a záujmoch Organizácie.

UNIS Viedeň má dve hlavné úlohy: Ako Informačné centrum OSN pokrýva štyri klientske krajiny: Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko. Cieľom UNIS-u Viedeň ako miestneho hovorcu OSN v týchto krajinách je šíriť informácie a zlepšovať porozumenie práce a cieľov Spojených národov prostredníctvom komunikácie a partnerskej spolupráce s médiami, vládou, univerzitami, školami a mimovládnymi organizáciami. Okrem toho UNIS taktiež poskytuje podporu v oblasti poskytovania informácii verejnosti a propagačné služby pre samotné programy OSN so sídlom vo Viedni, pričom zároveň pracuje ako Sekretariát pre Komunikačnú skupinu OSN vo Viedni.