AZ EGYESÜLT NEMZETEK BÉCSBEN

Bécs az Egyesült Nemzetek négy központjának egyike New York, Genf és Nairobi mellett.

A Bécsi Nemzetközi Központ (Vienna International Center, VIC), ismertebb nevén "UNO City", vagyis "ENSZ-város" 1979-ben nyitotta meg kapuit. A VIC-t 99 évre adták bérbe az Egyesült Nemzeteknek 1 osztrák schilling jelképes összegért évente, amely 7 eurócentnek felel meg.

Az itt található szervezetek több mint 110 országból, több mint 4000 munkavállalót foglalkoztatnak.

A Központban található:

Az Egyesült Nemzetek Bécsi Hivatala (United Nations Office at Vienna, UNOV) : egyike az Egyesült Nemzetek négy központjának. Közös szolgáltatásokat nyújt a VIC-ben működő szervezeteknek. A UNOV főigazgatója képviseli az ENSZ-főtitkárt a Bécsbe akkreditált diplomáciai missziók és a fogadó ország vonatkozásában.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA): a világ tudományos és műszaki együttműködésének központi kormányközi fórumaként működik a nukleáris területen. Szintén az IAEA a nukleáris védelem alkalmazásának és a polgári nukleáris programok ellenőrzési intézkedéseinek nemzetközi felügyelősége.

Az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezetének Előkészítő Bizottsága (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO PrepCom): feladata az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) végrehajtásának előkészítése. A CTBT tiltja a nukleáris fegyverek összes felszíni, légköri, víz alatti és földfelszín alatti kísérleti robbantását. Továbbá közel lehetetlenné teszi a nukleáris fegyverekkel nem rendelkező országok számára, hogy nukleáris fegyvereket fejlesszenek, valamint a már nukleáris fegyverekkel rendelkező országok számára, hogy új vagy fejlettebb nukleáris fegyvereket fejlesszenek ki.

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) : az ENSZ szakosított ügynöksége, amely a kis és közepes méretű iparágaik termelékenységi képességeinek növelésével segíti a fejlődő országokat a szegénység mérséklésében. A UNIDO azért dolgozik, hogy a világ szegényeinek életminőségét növelje, egyidőben építve globális erőforrásaira és szakértelmére a szegénység csökkentése, a kereskedelmi kapacitásépítés és a megújuló energiaforrások népszerűsítése terén.

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) : a Bécsi Nemzetközi Központban lévő székhelyéről és a terepen lévő irodáin keresztül világszerte segíti a tagállamokat, hogy csökkentse a kábítószernek és a bűnözésnek való kitettségüket, valamint biztosítja a biztonságot és igazságosságot mindenki számára. A normatív eszközei közé tartozik három kábítószer-ellenőrzési egyezmény, az Egyesült Nemzetek korrupció elleni egyezménye, az ENSZ határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni egyezménye és annak kiegészítő jegyzőkönyvei a migránsok csempészetéről, az emberkereskedelemről és a tűzfegyverek ellenőrzéséről, valamint a tizenhat terrorizmus elleni nemzetközi okmány. A bűnözés változásához a UNODC-nek is alkalmazkodnia kell, hogy segíteni tudja a tagállamokat az olyan új kihívások elleni fellépésben, mint a kiberbűnözés, a személyazonossággal kapcsolatos lopás, a környezeti bűncselekmények és a kalózkodás.

Az ENSZ Világűriroda (United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA) : a világűr békés használatával kapcsolatos nemzetközi együttműködés népszerűsítéséért dolgozik, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági fejlődést, különösen a fejlődő országokban. Feladatai közé tartozik még az űrszemét kezelése, az atomenergia használata a világűrben, a nemzetközi válaszadás az aszteroidák hatásának veszélyére és a világűrrel kapcsolatos jogszabályok végrehajtása. A világűr globális természetének és az űrtevékenységek elérhetőségének köszönhetően, az űrtudománynak és űrtechnológiának fontos szerepe van a globális problémák megoldásában. A Világűrirodához tartozik az ENSZ-főtitkár felelősségi köre a világűrjog tekintetében, ideértve a Világűrbe fellőtt tárgyak nyilvántartásának kezelését, amely központi letétként szolgál a tagállamok és a nemzetközi szervezetek által a műholdakról biztosított információk számára.

Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL): a világkereskedelmet ösztönzi a releváns nemzeti szabályozók harmonizálásával. Célja a nemzetközi kereskedelem útjában álló jogi akadályok megszüntetése és csökkentése, valamint a kereskedelmi jog haladó szellemű modernizálása. A Bizottság segíti a hasonló területen tevékeny szervezetek munkájának összehangolását, valamint népszerűsíti az előkészített szabályok és jogi szövegek szélesebb körű elfogadottságát és használatát.

Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (International Narcotic Control Board, INCB): egy független szakértői testület, amely elősegíti, hogy a kormányok teljesítsék a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményekben foglaltakat. Az INCB feladatai közé tartozik a kormányok által benyújtott jelentések elemzése, a nemzeti erőfeszítések kiértékelése és támogatása, a kormányokkal való párbeszéd, valamint a kormánytisztviselők továbbképzése. Az INCB évente jelentésben számol be munkájáról.

Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (the United Nations Environment Programme, UNEP): a környezetvédelem hangja az Egyesület Nemzetek rendszerében, amely a régióban lát el feladatokat. A UNEP egy szószóló, oktató, katalizátor és facilitátor, amely a bolygó természeti kincseinek bölcs használatát népszerűsíti a fenntartható fejlődés érdekében. A bécsi UNEP iroda felelős a hegyi tevékenységekért és a nemzetközi partnerségért a hegyi régiók fenntartható fejlődéséért (Hegyi partnerség), ahogyan a UNEP programjának végrehajtásáért is Délkelet-Európában.

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága (The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR): figyelemmel kíséri a releváns menekültügyi szabályok végrehajtását Ausztriában a genfi menekültügyi egyezménynek megfelelően, valamint javaslatokat tesz a hatóságoknak a menekültekkel kapcsolatos kérdésekben.

A bécsi ENSZ Információs Szolgálat (United Nations Information Service in Vienna, UNIS Vienna): közkapcsolati támogatást és népszerűsítő tevékenységet nyújt az Egyesült Nemzetek bécsi székhelyű programjai számára. A bécsi UNIS egy 63 ENSZ információs központokból álló hálózat része.

Az Egyesült Nemzetek Postahivatala (The United Nations Postal Administration, UNPA): Bécsben bocsátja ki az Egyesült Nemzetek bélyegeit, olyan témákat megjelenítve a bélyegeken, mint az emberi jogok, a környezet, a veszélyeztetett fajok vagy a béke.

Az Egyesült Nemzetek nyilvántartása a megszállt palesztin területeken épített fal által okozott károkról (The United Nations Register of Damage Caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory (UNRoD): dokumentációkat tart fenn az Izrael által épített fal okozta károkról a megszállt palesztin területeken, ideértve a Kelet-Jeruzsálem körülötti területeket is.

Az ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR): felméri és jelenti az ionizáló sugárzásnak való kitettség hatásait és szintjeit. A UNSCEAR évtizedek alatt a békés és katonai felhasználású, a természetes vagy ember által előállított forrásokból származó ionizáló sugárzás hatásainak és szintjeinek hivatalos nemzetközi hatóságává vált.

Az Egyesült Nemzetek Leszerelési Ügyekkel Foglalkozó Hivatalának bécsi irodája (United Nations Office for Disarmament Affairs, UNODA): megkönnyíti a közelebbi együttműködést és a hatékonyabb párbeszédet a leszerelés, a non-proliferáció és a fegyverellenőrzés minden területén.

Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (The International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR): népszerűsíti és összehangolja a fenntartható és méltányos vízgazdálkodást a Duna vízgyűjtőjének területén található országok javára.