Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/323
2012. március 8.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun

"A nők és leányok energiája, tehetsége és ereje az emberiség eddig kiaknázatlan természeti erőforrásainak a legértékesebbike"

Üzenete a nemzetközi nőnapon 2012. március 8.

BÉCS, március 8. (ENSZ Információs Szolgálat) - A nemi egyenlőség és a nők helyzetbe hozása világszerte teret nyer. Soha ennyi nő nem volt a világon államfő, kormányfő vagy miniszter. A nők egyre nagyobb befolyással bírnak az üzleti életben. Több lány jár iskolába, és nő fel egészségesebben és jobb körülmények között, hogy képességeit kihasználhassa.

E fejlődés ellenére azonban hosszú út van még hátra amíg a nők és lányok egyaránt élvezhetik az alapvető jogokat, mint a szabadság és a méltóság amely születésüktől fogva megilleti őket és garantálja jólétüket. Sehol sem látszik ez jobban mint a világ vidéki részein. A vidéki nők és lányok - akiknek az idei nemzetközi nőnapot ajánljuk - a föld lakosságának egynegyedét teszik ki, mégis minden gazdasági, társadalmi és politikai indikátor alapján a jövedelem, az oktatás, az egészségügy vagy a döntéshozatali részvétel tekintetében, legalul helyezkednek el.

Több mint félmilliárdnyian a vidéki nők teszik ki a mezőgazdasági munkaerő nagy részét kisbirtokos gazdálkodóként vagy földnélküli munkásként. Ők végzik a legtöbb ingyen munkát vidéken. Mégis a vidéki nők vannak leginkább korlátozva abban, hogy kihasználhassák képességeiket. Ha vidéken élő nőknek egyenlő hozzáférése lenne a termelési forrásokhoz, a mezőgazdasági jövedelmek 4 százalékkal növekednének, javulna ez élelmiszerbiztonság és nem éhezne 150 millió ember. A vidéki nők, ha esélyt kapnak, segíthetnének megszüntetni a tragikus rendellenes testi fejlődéseket, amely világszerte 200 millió gyermeket érint.

A kirekesztő törvények és gyakorlatok nem csak a nőket, de egész közösségeket érintenek és nemzetekre is hatással vannak. Jelentősen több alultáplált gyermek él azokban az országokban, ahol a nők nem birtokolhatnak földet vagy juthatnak hitelhez. Nem elegendő, hogy a női gazdálkodók mindössze 5 százaléka jut a mezőgazdasági kiegészítő szolgáltatásokhoz. A vidéki nőkbe invesztálni okos döntés egy ország fejlődése érdekében.

A vidéken élő nők és leányok sorsa visszatükrözi az adott társadalomban a nők életét - az üvegplafon meglétén át a családon belüli, munkahelyi és háborús konfliktusokban elkövetett erőszakig, a fiúgyermekeknek az oktatáshoz való előjogától addig a tényig , hogy többszázezer nő hal meg évente szülésben az alapvető szülészeti ellátás hiányában. Még a legjobb adatokkal rendelkező országokban is egyenlőtlenség van férfiak és nők azonos munkáért kapott jövedelmében, és a nők továbbra is alulreprezentáltak a politikai és üzleti döntéshozó testületekben.

Ezen a nemzetközi nőnapon sürgetem a kormányokat, a civil társadalmat és a magánszektort, hogy kötelezzék el magukat a nemi esélyegyenlőség és a nők helyzetbe hozása, mint alapvető jog mellett, amely mindannyiunk érdekét szolgálja. A nők és leányok energiája, tehetsége és ereje az emberiség eddig kiaknázatlan természeti erőforrásainak a legértékesebbike.

* *** *