Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/187
2010. május 3.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun:

"Az embereknek joguk van tudni azokról a tényekről, amik befolyásolják az életüket"

A Sajtószabadság Világnapján, 2010. május 3.

BÉCS, május 3. (ENSZ Információs Iroda) - A szólásszabadság alapvető emberi jog, amelyet az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 19. pontja szentesít. Mégis világszerte vannak kormányok és hatalomgyakorlók, akik különböző utakon igyekeznek megakadályozni a szólásszabadság érvényesítését.

Magas adókat vetnek ki a nyomtatott sajtóra, ezzel olyan drágává téve az újságokat, hogy az emberek ne engedhessék meg maguknak megvásárlásukat. A független rádió- és tv-állomásokat a műsör szüneteltetésére kényszerítik, ha kritizálni merészelik a kormány politikáját. A cenzorok az informatikai világban is aktívak, korlátozva az Internet és az új nyilvánosság használatát.

Egyes újságírók fenyegetéseket, börtönbüntetést, de még a saját életüket is kockáztatják pusztán azért, hogy érvényesíthessék jogukat, miszerint - országhatároktól függetlenül - bármely sajtóorgánumban felkutathatnak, megszerezhetnek és közölhetnek információkat és elképzeléseket.

Tavaly az UNESCO 77 újságíró halálát gyászolta. Márpedig ezek az emberek nem a csata sűrűjében életüket vesztő nagystílű haditudósítók voltak. Többségük békeidőben kis, helyi nyomdáknak dolgozott. Azért kellett meghalniuk, mert bűncselekményekről, korrupcióról próbáltak beszámolni.

Elítélem ezeket a gyilkosságokat, és követelem, hogy az elkövetőket állítsák bíróság elé. Minden kormánynak kötelessége megvédeni a sajtó dolgozóit. Ennek a védelemnek magában kell foglalnia a nyomozást és azok üldözését, akik újságírók ellen követnek el bűncselekményeket.

A büntetlenség zöld utat biztosít a bűnözőknek és gyilkosoknak és érvényesülni hagyja azokat, akiknek rejtegetni valójuk van. Hosszú távon tehát káros, bomlasztó hatással van a társadalom egészére.

Az idei év témája az információ szabadsága: a tudáshoz való jog. Üdvözlöm azt a globális tendenciát, ami az információk közléséhez való egyetemes jogokat tiszteletben tartó, új törvények megalkotására irányul.

Sajnálatos módon ezek az új törvények nem mindig valósulnak meg a gyakorlatban. A hivatalos információszolgáltatásra vonatkozó kéréseket gyakran visszautasítják vagy évekre elhalasztják. Időnként pusztán a szegényes információkezelést okolhatjuk. Legtöbbször azonban a titkolózás szokása, a megbízhatóság hiánya az ok.

Dolgoznunk kell az új hozzáállás, a nagyobb érdeklődés kialakításán. Az embereknek joguk van tudni azokról a dolgokról, amik befolyásolják az életüket. Az államoknak pedig kötelességük biztosítani ezeket az információkat. Az efféle átláthatóság létfontosságú egy jó kormányzatnak.

Az Egyesült Nemzetek a világon bárhol kiáll az üldözött újságírók és sajtósok mellett. Ma, mint minden nap, arra kérem a kormányzatokat, a civil társadalmat, az embereket világszerte, hogy vegyék számításba a sajtó nagy jelentőségű munkáját, és álljanak ki az információ szabadságáért.

* *** *