Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/INF/390
2010. szeptember 23.

Az ENSZ-csúcs olyan globális akcióterv elfogadásával zárul, amely révén 2015-ig elérhetők a fejlesztési célok

A főtitkár több mint 40 milliárd dollárt tesz félre a nők és gyermekek egészségének biztosítására.

BÉCS/NEW YORK, szeptember 23. (ENSZ Információs Iroda) - Az Egyesült Nemzetek Millenniumi fejlesztési célokkal (Mfc) foglalkozó csúcsa ma egy olyan globális akcióterv elfogadásával zárult, amely egyrészt lehetővé teszi a nyolc szegénység-ellenes cél elérését a 2015-ös határidőig, másrészt jelentős, új javaslatokat tesz be a nők és gyermekek egészségével kapcsolatban. Végül: további kezdeményezéseket a szegénység, éhség és járványok ügyében.

A három napos Csúcs (Az ígéret megtartása: Együtt a Milleniumi fejlesztési célok eléréséért) záródokumentuma ismét megerősíti a világ vezetőinek elkötelezettségét az Mfc-kkel kapcsolatban, és konkrét ütemtervet nyújt a célok 2015-ig való elérésére. Az elmúlt tíz évben elért sikeres példákra és tanulságokra alapozva a dokumentum megfogalmazza azokat a konkrét lépéseket, amelyekre a döntéshozóknak szükségük van ahhoz, hogy felgyorsítsák az előrehaladást a nyolc céllal kapcsolatban. Ugyanakkor azt is leszögezi, hogy - dacára a gazdasági és pénzügyi válság következtében történő visszaesésnek - számos országban jelentős előrelépés történt a szegénység elleni harcban, az iskolai beiratkozások számának növelésében, valamint az egészségügy fejlesztésében, és a célok továbbra is elérhetőek.

Jelentős lépés, hogy néhány fejlődő és fejlett országbeli állam- és kormányfő, továbbá a magánszektor, vállalatok, nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és kutatóintézetek képviselői ígéretet tettek rá, hogy az elkövetkező öt évben több, mint 40 milliárd dollár értékű erőforrást áldoznak a nők és gyermekek egészségügyével kapcsolatos előrehaladás gyorsítására. Egy az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun által elindított, koncentrált nemzetközi kezdeményezésnek, a "Globális stratégia a nők és gyermekek egészségéért"-nek lehetősége nyílik rá, hogy több mint 16 millió nő és gyermek életét mentse meg. Továbbá, hogy megelőzzön 33 millió nem kívánt terhességet, hogy 120 millió gyereket megvédjen a tüdőgyulladástól, hogy 88 millió gyereket megvédjen az alultápláltság okozta elgyengüléstől, hogy előrelendítse az ellenőrzést olyan halálos kórokon, mint a HIV/AIDS, és hogy biztosítsa a nők és gyermekek hozzáférését a minőségi egészségügyi ellátáshoz, és a képzett egészségügyi dolgozókhoz.

Ban Ki Mun főtitkár elmondta: "Tudjuk mi használ a nők és gyermekek életének megmentésében. Tudjuk, hogy a nők és gyerekek kulcsszerepet játszanak az Mfc-kben. Ma pedig tanúi lehetünk annak a fajta irányításnak, amire már oly régen szükségünk volt."

Ráadásul a kormányok, nemzetközi szervezetek és partnereik, éppen úgy mint az üzleti élet képviselői az ENSZ Globális egyezsége által szervezett Privátszektor fórumán számos más ígéret is tettek a nyolc céllal kapcsolatban. Az alábbiakban egy válogatás található ezekből:

1. Cél: A rendkívüli szegénység és éhínség megszűntetése

 • A Világbank az elkövetkező három évben a 2008 előtti évi 4,1 milliárd dollárról 6-8 milliárdra fogja növelni a Mezőgazdasági Akcióterv keretein belül nyújtott éves hozzájárulását a mezőgazdasághoz. Ezzel számos alacsony jövedelmet biztosító térségben növelni fogja a bevételeket, a foglalkoztatottságot és az élelmiszerbiztonságot.
 • A Koreai köztársaság 100 millió dollárt ajánlott fel az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság támogatására a fejlődő országokban.
 • Chile bejelentette hogy 2011-ben megindítja "Etikus családi jövedelem" nevű kezdeményezését, amelynek révén a legszegényebb és legveszélyeztetettebb családok jutnak majd jövedelemkiegészítéshez.
 • A Monster.com felajánlotta, hogy azáltal fogja bővíteni India vidéki lakosságának munkalehetőségeit, hogy kibővíti a hozzáférést a Rozgarduniya.com honlaphoz, egy internetes munkahelyportálhoz, ami India kilenc állama 40000 falvának munkalehetőségeit tartalmazza.

2. Cél: Megvalósítani a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást

 • A Világbank további 750 millió dollárral fogja növelni hozzájárulását az alapfokú oktatást érintő zéró-érdek és ösztöndíj befektetéshez, különös tekintettel azokra az országokra, amelyek rosszul állnak az Mfc-k 2015-ig való elérésének folyamatával. Különösen Afrika Szaharától délre fekvő területein.
 • A Dell elhatározta, hogy idén 10 millió dollárt fordít oktatástechnológiai kezdeményezésekre.

3. Cél: Előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget és segíteni a nők érvényesülését

 • Az Earth Institute, az Ericson és a Millennium Promise megindította Connect to Learn nevű programját, egy non-profit, globális oktatási kezdeményezést, amelynek célja, hogy világszerte segítse a gyermekek, különösen a lányok hozzáférését a másodfokú oktatáshoz, továbbá emelje ennek színvonalát. A Connect to Learn három éves ösztöndíjat biztosít a másodfokú oktatás látogatására. Ez magában foglalja a tandíjat, a könyvek árát, az egyenruhát továbbá a hozzáférést az elterjedtebb technológiákhoz. Az első 100 ösztöndíjat az elkövetkező 100 napban fogják kiosztani Ghána és Tanzánia millenniumi falvaiban.
 • Az UPS International 2 millió dollárt adományoz a Női nyomolvasók és cserkészek világszervezetének, hogy 145 országban segítse elő a nők érvényesülését a vezetéssel és környezeti fenntarthatósággal foglalkozó programokban.
 • Az ExxonMobil, partnerségben az Ashoka's Changemakers-szel, a Nőkutatás Nemzetközi Tanácsával, a Thunderbird Emerging Markets Laboratoryval, 1 millió dollárt ajánlott olyan technológiák támogatására, amelyek segítik a nőket produktivitásuk fejlesztésében és abban, hogy hathatósabban vegyék ki részüket a gazdaságból. Elképzelések szerint a program közvetlen hasznot hajt majd több mint 13500 embernek. A közvetett eredmények pedig több, mint 475 000 embert érintenek majd az elkövetkező két évben.

4. és 5. Cél: a gyermekhalandóság csökkentése és az anyai egészségügy javítása

 • A főtitkár Globális stratégia a nők és gyermekek egészségéért című kezdeményezésének adott 40 milliárd dolláros felajánlásról szóló részletes listát lásd: www.un.org/sg/globalstrategy.
 • Kanada megerősítette, hogy a G8-Csúcson elfogadott Muskoka kezedeményezés az anyák, újszülöttek és gyermekek egészségügyéért keretében több mint 10 milliárd dollárt gyűjt össze a G8-ak és a G8-on kívüli országok vezetőitől, a főbb adományozóktól és magánvállalatoktól az elkövetkező öt év folyamán.
 • Trinidad és Tobago bejelentette, hogy útjára indít egy Gyermek-életalapot, hogy sürgősségi egészségügyi ellátást és műtéti lehetőséget nyújtson gyermekeknek olyan orvosi beavatkozásokkal kapcsolatban, amelyek nem elérhetők Trinidad és Tobagón.
 • A LifeSpring Hospitals felajánlotta, hogy körülbelül 82000 indiai nőnek és családjuknak biztosít hozzáférést minőségi egészségügyi ellátáshoz. Az elkövetkező öt év folyamán a LifeSpring India szerte 9-ről 200-ra fogja növelni az anyákat és gyermekeket ellátó kórházak számát. Ez általánosan növelni fogja az ellátás színvonalát és csökkenti az anyasági- és gyermekhalandóságot.

6. Cél: Leküzdeni a HIV/AIDS-et, maláriát és más betegségeket

 • Franciaország bejelentette, hogy 2011-13-ban 1,4 milliárd dollárral támogatja a Globális AIDS-, Tuberkolózis- és Malária elleni alapot. Ez 20 százalékos növekedés. Ez csak az első abból a számos ígéretből, amelyet a Globális alap október 4-5-i újrafeltöltési tanácskozása előtt várnak. (Megjegyzés: E felajánlás 46 százaléka - az az arány, amelyet közvetlenül a nők és gyermekek egészségügyére fordítanak - beleszámít a Globális stratégia a nők és gyermekek egészségügyéért 40 milliárd dolláros költségvetésébe.)
 • Az Egyesült Királyság felajánlotta, hogy az összeget évi 150 millió fontról 500 millióra növelvén, 2014-ig megháromszorozza hozzájárulását a malária elleni harchoz.
 • A Világbank bejelentette, hogy 2015-ig több mint 600 millió dollárral növeli olyan eredmény-alapú egészségügyi programokhoz való hozzájárulását, amelyek révén 35 országban - különösen Kelet-Ázsiában, Dél- Ázsiában és a Szub-Szaharai Afrikában - növelhetők az alapvető egészségügyi és ellátási szolgáltatások, és erősíthetők az alapul szolgáló egészségügyi rendszerek.
 • A Sumitomo Chemical 400.000 malária-elleni Olyset háló kiosztásáról döntött, amelyekből 2010-11 folyamán minden millenniumi falu részesülni fog. Ez az adomány a korábbi, 2006-os 330 000 háló nyomában halad.

7. Cél: A környezeti fenntarthatóság biztosítása

 • Az Egyesült Államok bejelentette, hogy az elkövetkező öt évben 50,82 millió dollárt adományoz a Globális szövetség a tiszta tűzhelyekért szervezetnek, egy az Egyesült Nemzetek Alapja által vezetett köz- és magánegyüttműködésnek, amelynek célja, hogy 100 millió tiszta-égésű tűzhelyet helyezzen el a konyhákban világszerte.
 • Kamerun bejelentett egy az Energia-szektort érintő fejlesztési programot, amelynek révén 2015-ig megduplázható, 2020-ig pedig megtriplázható az energiatermelés.
 • A WaterHealth International elhatározta, hogy 75 víztisztító üzemet helyez működésbe Bangladesben, és már létező víztisztító hálózatát további 100 indiai falura is kiterjeszti. Ezzel 175.000 Bangladesben vagy Indiában élő, rosszul ellátott közösségnek nyújt lehetőséget a tiszta vízhez való hozzájutáshoz.
 • A PepsiCo elhatározta, hogy 2015-ig 3 millió embernek nyújt hozzáférést a tiszta vízhez.

8. Cél: Globális partnerség a fejlődés érdekében

 • Az Európai Unió 1 milliárd euró értékű támogatást ajánlott fel a legelszántabb és leginkább rászoruló országoknak, hogy eredményt érjenek el azokban a célokban, amelyekkel a legrosszabbul állnak.
 • Belgium 400 000 eurót ajánlott fel az Egyesült Nemzetek legfejletlenebb országokról szóló negyedik konferenciájára, amelyre 2011-ben, Isztambulban kerül sor.

* *** *

További információ a Globális stratégia a nők és gyermekek egészségéről, beleértve a vállalásokkal kapcsolatos részletes információkat: www.un.org/sg/globalstrategy

A Csúccsal kapcsolatos további információ: beleértve a záródokumentumot és az Mfc-képviselők csoportját, az ENSZ jószolgálati nagykövetét és az Mfc-ket támogató Békeköveteket: www.un.org/en/mdg/summit2010

Sajtókapcsolat az ENSZ Tájékoztatási Irodájánál:

Martina Donlon
Telefon: (+1-212) 963-6816
Email: donlon@un.org

Pragati Pascale
Telefon: (+1-212) 963-6870
Email: pascale@un.org

Newton Kanhema
Telefon: (+1-212) 963-5602
Email: kanhema@un.org