Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/INF/375
2010. július 5.

Az ENSZ új struktúrát dolgoz ki a nők érvényesülésére

BÉCS, július 2. (ENSZ Információs Iroda) - Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése ma történelmi jelentőségű szavazást tartott: egyhangú szavazással eldöntötte, hogy új globális struktúrát teremt, ami gyorsítja a nők és lányok szükségének kielégítését.

Az ENSZ Szerve a Nemi Egyenlőségért és a Nők Érvényesüléséért - a továbbiakban ENSZ Nők - az ENSZ tagállamai és a nemzetközi nőmozgalmak képviselői között évek óta zajló tárgyalások eredménye. Része az ENSZ azon reformterveinek, amelyek az erőforrások és a feladatok nagyobb hatású kooperációját célozzák.

A főtitkár, Ban Ki Mun a döntést üdvözlő nyilatkozatában leszögezte: "Hálás vagyok a tagállamoknak, hogy megtették e jelentős lépést a világ asszonyai és lányai érdekében. Az ENSZ Nők világszerte jelentős mértékben előrelendítik majd az ENSZ erőfeszítéseit a nemek közti egyenlőség fejlesztésére, a lehetőségek kihasználására, és a diszkrimináció kezelésére."

Az ENSZ Nők épít az ENSZ szervezetében korábban kizárólag a nemek közötti egyenlőséggel és a nők érvényesülésével foglalkozó szervezetek jelentős munkájára, és összefogja azokat. Ezek a szervezetek:

  • A Nők Előrehaladásáért részleg (DAW, alapítva 1946-ban)
  • A Nők Előrehaladásával Foglalkozó Nemzetközi Kutató és Oktató Intézet (INSTRAW, alapítva 1976-ban)
  • A Nemi Ügyekért és a Nők Előrehaladásáért Felelős Különleges Tanácsadó Hivatal (OSAGI, alapítva 1997-ben)
  • Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Alapja a Nők Számára (UNIFEM, alapítva 1976-ban)

Ban főtitkár elmondta: "Dicséret illeti a DAW, az INSTRAW, az OSAGI és az UNIFEM vezetőségét, és munkatársait a nemi egyenlőség ügyének való elkötelezettségükért. Számítok további támogatásukra, miközben új korszakba lépünk az ENSZ nőkkel kapcsolatos munkájában." A főtitkár megjegyezte: "A nemek közötti egyenlőség és a nők érvényesülése nálam elsőbbséget élvez - attól fogva, hogy tennünk kell a nők elleni szégyenletes erőszakosságok ellen, azon át, hogy több nőt kell vezető pozícióba helyeznünk, egészen addig, hogy csökkentenünk kell az anyasági halandóságot."

Évtizedek alatt az ENSZ jelentős eredményeket ért el a nemek közötti egyenlőség elősegítésében, beleértve az olyan, mérföldkőnek számító egyezményeket, mint a Pekingi nyilatkozat, és Akcióplatform, vagy a Nőkkel szembeni diszkrimináció minden formáját ellenző megállapodás. A nemek közötti egyenlőség nemcsak alapvető emberi jog, de elérése óriási szocio-ökonómiai előrelépést is jelentene. A nők érvényesülése üzemanyag a fejlődő gazdaságoknak, ami ösztökéli a produktivitást és a növekedést.

Ám a nemek közötti egyenlőtlenségek mélyen gyökereznek minden társadalomban. A nők a világ minden részén szenvednek az erőszaktól és a diszkriminációtól és mindenhol alulreprezentáltak a döntéshozatali folyamatokban. Az anyasági halandóság magas aránya továbbra is szégyenkezésre ad okot világszerte. Éveken át - ha a nemek közötti egyenlőséget kívánta népszerűsíteni - az ENSZ világszerte komoly kihívásokkal nézett szembe: elégtelen támogatással, és egyetlen, olyan, elismert vezérelv nélkül, ami az ENSZ nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos munkáját irányíthatta volna.

Az ENSZ Nőket - ami 2011 januárjától kezdi meg működését - a Közgyűlés hozta létre azért, hogy efféle kihívásokkal nézzen szembe. A szervezet a nők és lányok ügyeinek dinamikus és erős képviselője lesz, hangot fog adni igényeiknek globális, regionális és helyi szinten egyaránt. Fokozni, nem pedig helyettesíteni fogja az ENSZ-szervezet más részeinek (mint az UNICEF, UNDP és az UNFPA) erőfeszítéseit, amelyek továbbra is felelősséget vállalnak a nemek közötti egyenlőség és a nők érvényesülésének ügyéért saját szakterületükön.

Az ENSZ Nőknek két fontos feladata van: támogatni fogja a kormányközi szerveket, mint például a Bizottság a Nők Helyzetérőlt, azok nemzetközi eljárás-, alapelv- és normaalkotó mechanizmusaiban, és segíteni fogja a tagállamokat ezen eljárások alkalmazásában. Emellett állandó készenlétben áll, hogy megfelelő technikai és pénzügyi segítséggel lássa el azon országokat, amelyek ezt kérik, valamint, hogy hathatós partneri viszonyt alakítson ki a civil társadalommal. Továbbá abban is segíteni fogja az ENSZ rendszerét, hogy felelősséget vállaljon saját, nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos vállalásaiért, beleértve a rendszer egészét illető előrehaladás rendszeres felülvizsgálatát.

Ban főtitkár ki fog nevezni egy főtitkárhelyettest az új szervezet élére, és jelenleg is várja a tagállamok és a civil szférán belüli partnerek javaslatait. A főtitkárhelyettes tagja lesz az ENSZ minden felsőbb szintű döntéshozó szervének, és a főtitkárnak adja majd le jelentéseit.

Az ENSZ Nők akcióit önkéntes felajánlásokból fedezik majd, míg a hagyományos ENSZ költségvetés a szervezet előírásos munkáját fedezi majd. A tagállamok véleménye szerint a szervezet működéséhez minimum szükséges a DAW, az INSTRAW, az OSAGI és az UNIFEM jelenlegi költségvetésének kétszerese, azaz 500 millió USA-dollár.

Asha-Rose Migiro főtitkárhelyettes elmondta: "Az ENSZ Nők éppen azt az erős, egységes hangot fogja megadni a nőknek és lányoknak, amire a világ színpadán szükségük van. Alig várom, hogy működésében lássam ezt az új szervezetet, hogy mi - nők és férfiak - képesek legyünk együtt előrehaladni az egyenlőség, a fejlődés, és a béke céljának elérése érdekében folytatott, minden nőre és lányra, a világ minden pontján vonatkozó törekvésünkben."

A Közgyűlésnek az ENSZ Nőket megteremtő határozata értelmében a szervezet olyan szélesebb körű ügyekkel is foglalkozik majd, amelyek az ENSZ-rendszer egészének együttműködését érintik. Új megközelítést fogalmaz majd meg az ENSZ fejlesztési akcióinak támogatására, az ENSZ szervezetei munkájának akadálytalan működését biztosítandó és a reformtörekvések értékelésének módszereit fejlesztendő.

* *** *

Az ENSZ Nőkkel kapcsolatos további információk: www.unwomen.org

Sajtókapcsolat:

Charlotte Scaddan
Telefon: (+1-917) 367-9378
E-mail: scaddan@un.org