Sajtóközlemények

UNIS/SGSM/030
november 29. 2007

Az ENSZ-főtitkár

üzenete az AIDS Világnapján

2007. december 1.

Bécs, november 29. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az idei AIDS Világnap témája az irányítás. Irányítás nélkül soha nem előzhetjük meg ezt a járványt. Az AIDS egy semmi máshoz nem fogható betegség. Társadalmi, emberi jogi és gazdasági kérdés egyben. Célpontjai fiatal felnőttek, akiket pont akkor támad meg, amikor hozzájárulhatnának a gazdasági és szellemi fejlődéshez, és gyerekeket nevelhetnének fel. Aránytalanul nagy árat szed a nőktől és gyermekek millióit teszi árvává. Az AIDS ugyanolyan káros hatással van a társadalomra, mint a HIV vírus az emberi szervezetre - megtöri lendületét és csökkenti kapacitását, gátolja a fejlődést, és veszélyezteti stabilitását.

Ennek nem kéne így történnie. Minden eszköz a kezünkben van ahhoz, hogy megakadályozzuk, a fiatal felnőttek megfertőződését, és hogy kezeljük azokat, akik már megbetegedtek. Megvannak az erőforrásaink, hogy ápolást és támaszt nyújtsunk.

Figyelemre méltó és kézzel fogható fejlődést értünk el a most felsorolt területek mindegyikén. Azonban még ennél is többet kell tennünk. Habár a friss adatok szerint a HIV vírus gyakorisága világszerte kiegyenlítődött, a számok így is megdöbbentőek. Döntő célunk annak biztosítása, hogy senki se szorulhasson ki a HIV prevencióból, a kezelésből, az ápolásból és a támogatásból. Beleértve a bevándorlókat, a szexiparban dolgozókat, az intravénás droghasználókat, és a homoszexuális férfiakat. Ez érinti a kormányban, bankban, ügyvédi irodákban, iskolákban és nemzetközi szervezetekben dolgozókat. Vagyis beleértendő minden ember, függetlenül élőhelyétől, vagy hivatásától.

Az egyik legnagyobb kihívás azonban a szégyenbélyeg letörlése maradt. Ez még mindig az AIDS elleni közösségi fellépés legfőbb akadálya. Ez az egyik oka annak, hogy a járvány világszerte továbbra is kifejtheti pusztító hatását.

A mai napon a vezetői szerep megújítását kérem a HIV szégyenfoltjának lemosása érdekében. Megtapsolom azokat a bátor egyéneket, akik nyíltan vállalják HIV fertőzöttségüket, akik fáradhatatlanul védik a HIV pozitív emberek jogait, és akik átadják másoknak tudásukat az AIDS-ről. Arra kérem a kormányokat, hogy vállaljanak vezető szerepet a járvány teljeskörű megismertetésében, hogy az erőforrások arra a helyre kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Minden szinten vezető szerepvállalásra szólítok fel mindenkit a munka felgyorsítása érdekében, hogy 2010-re valamennyiünk számára elérhető legyen a HIV prevenció, a kezelés, az ápolás és a támogatás. Alig két évünk maradt a kitűzött céldátumig. Most kell élére állnunk a folyamatnak.

ENSZ-főtitkárként határozott szándékom, hogy vezetni fogom az ENSZ családját ebben a vállalkozásban - hogy biztosítsuk az AIDS elleni fellépés elsőbbségét, hogy bátorítsuk a tagállamokat a kérdés nemzeti és nemzetközi napirenden tartására, és hogy az ENSZ annak mintájául szolgáljon, milyen választ kell egy munkahelynek adnia az AIDS-re.

Bármi végre legyünk is a világon, bárhol is éljük életünket, ilyen vagy olyan módon, mindannyian együtt élünk a HIV-el. Mindannyiunknak ki kell venni a szerepét a reagálásból. A mai AIDS Világnapon, mutassuk meg vezetői képességünket, hogy méltók legyünk erre a felelősségünkre.

*  ***  *