Sajtóközlemények

UNIS/SGSM/024
2007. október 22

 

Az ENSZ-főtitkár

üzenete az ENSZ napján

2007. október 24

Bécs, október 22 (ENSZ Információs Szolgálat) -- A világ az ENSZ javára változik - mivel egyre több ember és kormány érti meg, hogy a multilateralizmus az egyetlen járható út független és globalizálódó világunkban. A globális szinten jelentkező problémák globális megoldásokat igényelnek - velük egyedül szembenézni nem vezet eredményre. Beszéljünk akár a béke és biztonság, a fejlődés, vagy az emberi jogok kérdéséről, a Szervezetünkkel szembeni elvárások napról napra nőnek.

Eltökélt vagyok azt illetően, hogy előrelépést érjünk el korunk halasztást nem tűrő problémáinak megoldásában, lépésről lépésre, az elért eredményekre építve, együttműködve a tagállamokkal és a civil társadalommal. Más szavakkal, szükség van az ENSZ képességeinek fejlesztésére, hogy a lehető legteljesebb mértékben meg tudjon felelni szerepének a konfliktus-megelőzés, a béketeremtés, a békefenntartás és a békeépítés terén. Továbbá azt is jelenti, hogy meg kell sokszoroznunk a fegyverzetleszerelés és a non-proliferáció irányában tett erőfeszítéseinket.

Ezzel párhuzamosan megduplázott igyekezettel kell törekednünk a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítása felé, különösen Afrikában. Azon leszek, hogy mozgósítsam a politikai akaratot, és rábírjam a vezetőket, hogy tartsanak ki az általuk vállalt segélyezési-, kereskedelmi-, és adósságkönnyítési kötelezettségek mellett.

A magam részéről továbbra is mindent megteszek, hogy globális és döntő cselekvésre ösztönözzek mindenkit a klímaváltozás megfékezése érdekében. Magától értetődő, hogy az ENSZ szolgál fórumként a konszenzusépítés számára ebben a halaszthatatlan kérdésben, mint ahogy azt egy hónapja, a Közgyűlés margóján megtartott magas szintű találkozó alkalmával láthattuk is. A számos magas rangú politikai résztvevő világos üzenetet fogalmazott meg az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének zászlaja alatt decemberben, Balin megkezdődő tárgyalások előtt: többé már nem folytathatjuk ott ahol abbahagytuk, a fejlett és fejlődő országoknak egyaránt eredményekről kell gondoskodnia. Éghajlatunk megóvása a most élő, és jövőbeli generációk számára mindannyiunk közös érdeke.

Ha a biztonság és a fejlődés az ENSZ tevékenységének első két alappillére, akkor a harmadik az emberi jogok védelme.  A tagállamokkal és a civil társadalommal együttműködve azon dolgozok, hogy a "védelem felelősségének" elve a gyakorlatban is érvényesüljön, és időben cselekedjünk, ha az embereket a népirtás, az etikai tisztogatás, vagy emberiség elleni bűncselekmények réme fenyegeti.

Végül, az Egyesült Nemzetek Szervezetének magának is át kell alakulnia. Alkalmazkodnunk kell az új igényekhez, valamint biztosítani a legmagasabb etikai normákat, a feddhetetlenséget és az elszámoltathatóságot, annak demonstrálása érdekében, hogy felelősséggel tartozunk tetteinkért minden tagállammal és világon élő emberrel szemben.

Jövőbeli megítélésünket jelenkori tetteink - eredményeink határozzák meg. Az ENSZ napja alkalmából kötelezzük el magunkat újból ezen eredmények elérése érdekében. 

* *** *