Sajtóközlemények

  UNIS/INF/218
  2007. július 23

  Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepli az ENSZ-ben a nők elleni diszkrimináció megszüntetéséért felelős Bizottság (CEDAW)

  A testület 15 tagállami jelentést tekint át a 39. ülésszakán, amely 2007. július 23 - augusztus 10. között kerül megrendezésre

  (beérkezés után újból kiadandó)

  BÉCS, július 23. (ENSZ Információs Szolgálat) -- Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli az ENSZ nők elleni diszkrimináció megszüntetéséért felelős Bizottsága július 23-án, hétfőn kezdődő ülése megnyitását követően. Louise Arbour, az ENSZ emberi jogi főbiztosa és Rachel Mayanja, a nemi ügyekért és a nők esélyegyenlőségéért felelős különleges tanácsadója is beszédet mond a Bizottság munkáját méltató esemény alkalmából, délelőtt 11:15 és 13:00 között a 3. konferenciateremben.

  A Bizottság egy 23 főből álló szakértői testület, amely a gyakran a nők jogainak nemzetközi jegyzékeként is ismert a "nők elleni diszkrimináció minden formájának megszüntetéséről szóló egyezmény" (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) tagállami teljesítését felügyeli. Az egyezményt aláíró tagállamok jogi kötelezettséget vállalnak a nőket bármely formában - legyen szó gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális, civil, vagy más területről - érő diszkrimináció megszüntetésére irányuló lépések megtételére.

  A háromhetes (július 23 - augusztus 10) ülés első két hetében a Bizottság az egyes tagállamokkal folytat a nyilvánosság és a média képviselői számára is látogatható konstruktív párbeszédeket. A konstruktív párbeszédek során a Bizottság szakértői és a tagállamok képviselői vitatják meg azokat a jelentéseket, amelyeket az utóbbiak az egyezmény értelmében rendszeres időközönként nyújtanak be a testülethez. Az egyezmény 1979-ben került elfogadásra, 1981-ben lépett életbe és mára 185 tagot számlál.

  A 39. ülésszak

  A Bizottság ezen ülésszak alatt a Cook-szigetek első, valamint 14 tagállam: Belize, Brazília, Észtország, Guinea, Honduras, Indonézia, Jordánia, Kenya, a Korai Köztársaság, Lichtenstein, Magyarország, Norvégia, Szingapúr és Új-Zéland időszakos jelentéseit tekinti át.

  A harmadik hét nagy részében a Bizottság zárt ajtók mögött vitatja meg a konstruktív párbeszéd keretében elhangzottakat és fogalmazza meg az azzal kapcsolatos zárónyilatkozatát az egyes tagállamok számára. A Bizottság észrevételeket tesz atekintetben, hogy az egyes tagállamok milyen előrehaladást értek el az adott időszak alatt az egyezmény teljesítése során, és rámutat az egyezmény betartásának esetleges hiányosságaira, valamint annak nem megfelelő alkalmazására is. Ezen felül a testület külön az adott tagállamra vonatkozó ajánlásokat tesz a dokumentum minél teljesebb körű és következetesebb alkalmazását illetően a nők jogainak adott országon belüli támogatása érdekében.

  A Bizottság észrevételeinek minél szélesebb körű megismerése kedvéért az ajánlásokat az ülések végeztével a www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/39sess.htm honlapjukon is közzéteszik, továbbá éves jelentésükben benyújtják az ENSZ Közgyűlésének is (a tavalyi jelentés szövegét lásd A/61/38).

  Kiegészítő jegyzőkönyv

  Az egyezmény 185 tagja közül 88 csatlakozott az azt kiegészítő jegyzőkönyvhöz is, amely egy panasz-bejelentő mechanizmus keretében lehetőséget biztosít a tagállamokban élő egyes nők (vagy azok egy csoportja) számára, hogy kifogásaikat eljuttassák a Bizottságnak amennyiben az egyezményben lefektetett jogaik megsértését tapasztalják. A Bizottság csak annak megállapítása után foglalkozik a benyújtott petícióval, hogy az valóban megfelel az egyezményben foglalt feltételeknek.  Bizonyos kritériumok teljesülése esetén a kiegészítő jegyzőkönyv arra is feljogosítja a testületet, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a nők jogainak súlyos, vagy szisztematikus megsértésének felmerülésekor.

  Árnyék-jelentések

  A Bizottság jólértesültsége érdekében számos nemzeti és nemzetközi civil szervezet szakértőjét kérik fel, hogy az adott tagállamra vonatkozó ország-specifikus információkkal lássa el a testületet, a tagállami jelentésekkel párhuzamosan készített árnyék-jelentések formájában. A testület helyet ad a civil szervezetek részéről érkező informális megkereséseknek is, erre a mostani ülésszak első két hétfőjén, július 23-án, és 30-án, délután 16:00 és 18:00 között, az ülés helyszínén (3. konferenciaterem) lesz lehetőség. A civil szervezetek részvételével kapcsolatos bővebb információ a www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/NGO_information_note_CEDAW.pdf honlapon található.

  A 39. ülésszak előzetes programja, amely az ülések napirendjét és az azokkal kapcsolatos háttéranyagokat, valamint a tagállami jelentéseket és kiegészítő információkat tartalmazza, az egyezménnyel és a Bizottság munkájával kapcsolatos tájékoztatókkal együtt letölthető a  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/39sess.htm honlapról.

  Az esemény iránt érdeklődő tudosítók meghívást kapnak a konstruktív párbeszédeket felölelő nyílt üléseken való részvételre.

  * *** *

  Médiakapcsolat:

  Ellen McGuffie, UN Department of Public Information
  Tel.: (+1) 212 963-0499
  E-mail: mcguffie@un.org