Sajtóközlemények

UNIS/INF/199
22 március 2007

Egyesült Nemzetek Szervezete

A fogyatékkal élőket sújtó méltánytalanságok kiküszöbölésére szolgáló egyezményt nyitnak meg aláírásra az Egyesült Nemzetek Szervezetében

Bécs (ENSZ Információs Szolgálat), március 22 -- A világon élő 650 millió fogyatékos ember jogainak védelméről szóló új emberi jogi egyezményt írhatnak alá az Egyesült Nemzetek Szervezetében március 30-án.

Eddig több mint negyven ország jelezte szándékát a Fogyatékkel élő Személyek Jogairól (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) szóló Egyezmény aláírására, amelyet a tagállamok és regionális integrációs szervezetek az ENSZ Közgyűlésének termében ünnepélyes keretek között nyitnak meg aláírásra. Az aláírási ceremóniáig elkövetkezendő hetekben azonban ennél lényegesen több hasonló bejelentésre lehet számítani.

Az esemény az ENSZ Közgyűlésében 10 és 13 óra között kerül megrendezésre. Az ünnepségen többek között beszédet mond Asha-Rose Migiro az ENSZ főtitkár-helyettese, Louise Arbour az ENSZ emberi jogi főbiztosa és az International Disability Caucus szóvivője is. Az egyezményt az ENSZ jogi képviselője nyitja meg aláírásra.

Ezt követően 15 órától az egyezmény végrehajtásának politikai és technikai kérdéseiről folytatott magas szintű párbeszéd veszi kezdetét.

Az egyezmény ugyanazokat az emberi jogokat garantálja a fogyatékkal élők számára, mint amik bárki mást megilletnek, és deklarálja, hogy a fogyatékos emberek is hasznos és teljes értékű tagjai a társadalomnak, amennyiben egyenlő esélyeket biztosítanak számukra. A dokumentum olyan jogokat ölel fel, mint az egyenlőséghez-, a diszkrimináció mentességhez-, a törvény előtti egyenlőséghez-, a személy szabadságához és biztonságához, az egyéni mobilitáshoz és független élethez- vagy a hozzáférhetőséghez való jog, illetve, az alapvető egészségügyi ellátásban, foglalkoztatásban, oktatásban, a politikai és kulturális életben való részvétel joga. Az egyezmény életbe lépéséhez 20 ország ratifikálása szükséges.

Várhatóan a világ minden részéről érkező fogyatékosügyi szervezetek is jelen lesznek az ünnepségen. A fogyatékkal élők közössége globális szinten egyesülve lépett fel a jogaikat elismerő specifikus egyezmény megszületése érdekében. Önszerveződésüknek köszönhetően jött létre a mintegy 70 nemzetközi, regionális és nemzeti szervezetet tömörítő International Disability Caucus. Az ENSZ keretein belül pedig a tagállamokkal együttműködve dolgoztak egy olyan egyezmény létrehozásán, amely végre a társadalom többi tagjához hasonlóan egyenlő jogokat és kötelezettségeket biztosít számukra.

Az egyezmény az attitűd megváltoztatásán és a hatékony törvényhozáson keresztül valódi változást kényszerít ki a társadalomból. Annak a 45 országnak a példája, amely már életbe léptetett ilyen jellegű törvényeket ékesen bizonyítja, hogy a fogyatékkal élők jogait törvényekkel lehet a leghamarabb biztosítani.

A konvenció folyamatos végrehajtást irányoz elő, és nem ró ki teljesíthetetlen terheket a pénzszűkében lévő kormányokra. Mindazonáltal megállapítja azokat a minimális intézkedéseket, amely megtétele elengedhetetlen az alapvető emberi méltóság biztosításához, és hosszú távon a fogyatékos emberek társadalomba való teljes körű integrációjához vezet.

Párhuzamosan megnyitják aláírásra a dokumentumhoz tartozó 18 cikkelyes kiegészítő kommunikációs protokollt is, amely a nemzeti jogorvoslati lehetőségek kimerítése után esélyt ad az egyéni és közösségi jogorvoslati kérelmek benyújtására az állítólagos jogsérelmek kivizsgálására felállított szakértői bizottsághoz.

* *** *

Bővebb információért kérjük, keresse fel a

http://www.un.org/esa/socdev/enable/

honlapot, vagy munkatársainkat a következő elérhetőségeken:

Edoardo Bellando
Tel.: (+1-212) 963-8275
E-mail: bellando@un.org

Daniel Shepard
Tel.: (+1-212) 963-9495
E-mail: shepard@un.org