Sajtóközlemények

UNIS/INF/111
8 November 2005

Háttérinformáció

A kormányok, a privát szektor és a civil szféra találkozója Tuniszban, November 16-18-án, az információs technológiáról es társadalomról tartott csúcstalálkozón

ENSZ, 2005. november 3. -- Az információs technológiáról tartott magas szintű csúcstalálkozó második szakaszában, november 16-17-én, a politika, az üzleti élet, és a civil társadalom vezetői találkoznak, hogy lépéseket tegyenek a digitális szakadék áthidalására annak érdekében, hogy az információs társadalom előnyein mindenki osztozhasson.

A Tuniszban, Kram PalExpon megrendezett csúcstalálkozó a csúcs első szakaszában, 2003-ban, Genfben elfogadott cselekvési program megvalósult eredményeit veszi számba. Genfben 175 állam fogadta el az Alapelvek Nyilatkozatát, mely az információs társadalomról szóló általános elképzeléseket vázolta fel, valamint azt a cselekvési tervet, mely az információs és kommunikációs technológiákhoz (ICT) való jobb hozzájutás és csatlakozás érdekében tűzött ki célokat.

A kitűzött célok közt szerepel, hogy 2015-ig elérhetővé teszik falvak, közösségi hozzáférési pontok, iskolák és egyetemek, kutató központok, könyvtárak, egészségügyi központok és kórházak, valamint a helyi és központi kormányzatok számára az információs és kommunikációs technológia nyújtotta lehetőségeket.

A cselekvési tervben szereplő lépések hozzájárulnak továbbá az internetes tartalmak fejlesztéséhez, valamint azon technikai feltételek megteremtéséhez, melyekkel a világ minden nyelvének jelenléte biztosítható a világhálón. A tuniszi csúcs a cselekvési terv megvalósításának első két évét fogja áttekinteni.

A rendezvényen a kormányok, a privát szektor, a civil társadalom és vezető média szolgáltatók mintegy 12 ezer képviselője vesz részt. A találkozón jelen lesz az ENSZ főtitkára, Kofi Annan, több mint 45 ország állam-, és kormányfője, több mint 200 vállalat vezetői - mint például az Alcatel, az Ericsson, a France Telecom, a Google, a Huawei, az Infosys, az Intel, a KDDI, a Microsoft, a Nokia, az NTT DoCoMo, a Skype, a Sun Microsystems, a Telefónica és a WorldSpace, valamint több olyan vezető fejlesztési szervezet is, mint az egyesült államokbeli Grameen Alapítvány, az MS Swaminathan Alapítvány és a Telecoms Sans Frontières.

A digitális kettéosztottságtól a digitális lehetőségek felé

"A csúcstalálkozó tuniszi szakasza a megoldások csúcstalálkozója lesz," mondta Yoshio Utsumi a csúcstalálkozó főtitkára és a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), a rendezvényért felelős ENSZ szervezet főtitkár-helyettese. "A csúcs célja, hogy a digitális megosztottságot digitális lehetőségekké változtatassuk, hogy ezzel is hozzájáruljunk a béke, a fenntartható fejlődés, a demokrácia, az átláthatóság és a jó kormányzás előmozdításához".

A csúcs egyik legfontosabb feladata, hogy megoldást találjon a fejlődő országok internetes és más információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáféréséhez. A Nemzetközi Távközlési Unió szerint a világ fejlett gazdaságaiban élő 942 millió ember ötször nagyobb eséllyel jut vonalas, vagy mobil telefonszolgáltatáshoz, kilencszer nagyobb eséllyel jut internet kapcsolathoz, és tizenháromszor több személyi számítógéppel rendelkezik, mint a világ népességének 85 százaléka az alacsony, illetve közepes jövedelmű országokban. A Nemzetközi Távközlési Unió becslése szerint a világon még mindig 800 ezer falu nem rendelkezik telefonos összeköttetéssel, internettel vagy valamely más, modern információs és kommunikációs technológiával.

"Az információs technológiákhoz való jobb hozzáférés javíthat a gazdálkodás gyakorlatán, és segítheti a mikro-vállalkozásokat," mondta Shashi Tharoor, kommunikációért és tájékoztatásért felelős ENSZ főtitkárhelyettes. "Segíthet az AIDS és más fertőző betegségek megelőzésében, a női egyenjogúság előmozdításában és hozzájárulhat a környezetvédelem előmozdításához is. A fejlődő világban számtalan ember életminőségének javulását segíti az elektronikus kereskedelem, a távoktatás, távgyógyítás, és az e-kormányzás."

A konferencián várhatóan megegyezés születik egy közös programjavaslat elfogadásáról, mely a tagállamok politikai kötelezettségvállalását, valamint a csúcson elfogadott döntések végrehajtásának nyomon követését és további jövőbeni lépéseket fogalmaz meg.

A tagállamok többsége egyetértett a végső dokumentum azon pénzügyi mechanizmusokkal foglalkozó részével, amelyek az információs és kommunikációs technológiák alkalmazását segítik elő a fejlődő világban. Ebben a tekintetben már csak néhány bekezdés vár elfogadásra.

A privát szektor kulcsszerepének elismerése, hogy a tagállamok már hozzájárultak ahhoz, hogy néhány területre pénzügyi forrásokat koncentrálnak. Ilyen terület például az információs és kommunikációs technológiai (ICT) kapacitásnövelő programok, a regionális alap-infrastruktúra és internetes pontok kialakítása, a legkevésbé fejlett államoknak nyújtott segítség, és kis szigeten fekvő fejlődő államok esetében az információs és kommunikációs technológia beillesztése a szegénység megszűntetésére irányuló erőfeszítésekbe, a kis-, közép- és mikrovállalkozások pénzügyi támogatása, a fejlődő országok helyi ICT előállításának támogatása, az ICT-szabályozás reformja, valamint olyan helyi kezdeményezések, melyek az információs és kommunikációs technológia szolgáltatásait juttatják el a közösségekhez.

A csúcstalálkozón meghozott döntések további nyomon követése még nem eldöntött, a terv céljainak rendszeres felülvizsgálatához azonban fontos a felelősségek pontos és világos meghatározása.

Interntettel kapcsolatos témák

A tagállamok megállapodásra törekszenek az internet használatával kapcsolatos témákban is. Az évek során az internet mind a felhasználók, mind a kormányzatok számára egyre nagyobb jelentőségűvé vált, mondta Janis Karklins nagykövet, a csúcstalálkozó előkészítő bizottságának elnöke, aki szerint "több kormányzat számára a rendszer, amely tíz évvel ezelőtt egyáltalán nem volt fontos, mára már rendkívüli jelentősséggel bír." Hozzátette: ezek a kormányok változtatásokat kívánnak elérni a rendszer működtetésében.

Eddig az olyan, az internet használatával kapcsolatos ügyek kezelése, mint a spam- és a cyber-bűncselekmények eseti jelleggel és összefogott koordináció nélkül történt. Az internet háttér-hálózatát azonban különböző intézmények informális, de hatékony együttműködésével menedzselték, melynek élén magánkézben levő vállalatok, a civil társadalom, valamint tudományos és technikai közösségek állnak. A fejlődő államok azonban úgy érzik, nehezen tudják követni ezeket a folyamatokat, és úgy gondolják, kimaradnak az internet irányítói, felügyeleti struktúráiból.

Történelmi okokból az internet néhány meghatározó eszköze az Egyesült Államok kizárólagos fennhatósága alatt áll. Széleskörű az egyetértés azonban a tekintetben, hogy az internet felügyeletéről szóló vitákba nagyobb nemzetközi beleszólást kellene elérni; nézeteltérés csak abban van, hogy ezt milyen formában érhető el.

A csúcstalálkozó eredményeiről szóló záródokumentum-tervezetben az államok már megegyeztek abban, hogy elismerik a nemzetek internetes ország-kódok, azaz kiemelt szintű domain nevek feletti szuverenitását (például a .uk az Egyesült Királyság esetében). Egyetértettek továbbá abban, hogy az internet mindennapi irányításába a kormányzatokat nem kell bevonni.

Az információs és kommunikációs technológia vására

A kormányzati szintű csúcstalálkozóval párhuzamosan körülbelül 250 külön kerekasztal-tárgyalást, a csúcs egyes részkérdéseivel foglalkozó megbeszélést, prezentációt, és média eseményt készítenek elő a civil szervezetek, az üzleti élet képviselői és a nemzeti delegációk. A csúcstalálkozó részkérdéseivel foglalkozó magas szintű megbeszéléseken az államfőknek és a kormányok képviselőinek lesz lehetőségük arra, hogy nyilvános vitát folytassanak prominens üzleti és civil-társadalmi vezetőkkel.

2005. november 15-19-ig a Kram PalExpo-n egy nagyobb információs és kommunikációs technológiával foglalkozó vásárt "ICT4All" (ICT mindenki számára) is rendeznek. Itt a fejlődő és a fejlett államok vállalatai találkoznak és mutatják be innovatív ötleteiket és praktikus megoldásaikat és alakíthatnak ki új kapcsolatokat. A vásárra körülbelül 40 ezer látogatót várnak.

A csúcstalálkozót a Nemzetközi Távközlési Unió, az Egyesült Nemzetek telekommunikációra szakosodott intézménye szervezi, az ENSZ teljes rendszerének támogatásával.

Média akkreditáció:

http://www.itu.int/newsroom/accredit/wsis/2005/tunis/procedure.html

További információért kérjük látogasson el a www.itu.int/wis  internetes oldalra, vagy keresse Edoardo Bellando-t - ENSZ Központi Közönségtájékoztató Szolgálata - (001 212) 963 8275, bellando@un.org , vagy Francois Coutu-t (001 212) 963 9495, coutu@un.org .

* *** *