Podujatia

Víťaz Olympiády ľudských práv v anglickej eseji navštívil Informačnú službu OSN vo Viedni

Víťaz Olympiády ľudských práv v anglickej eseji Matej Čerman zo Slovenska dňa 14. augusta navštívil sídlo OSN vo Viedni. Spomedzi 40 ďalších súťažiacich sa Martinovi podarilo prejsť cez dve predchádzajúce výberové kolá, krajské a regionálne, a napokon zvíťaziť aj v rámci celoštátneho kola.

Tohtoročného celoštátneho kola a slávnostného vyhlásenia výsledkov, ktoré sa konalo od 5.-7. apríla 2017 v študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre, sa zúčastnili ako hlavní rečníci riaditeľ Informačnej služby OSN vo Viedni Martin Nesirky a štátna tajomníčka Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmanová.

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je každoročná súťaž s dvadsaťročnou tradíciou. Každý rok je vybraná iná téma za účelom šírenia povedomia a poznatkov o dôležitosti danej témy, a taktiež sú súťažiacim poskytnuté materiály pre ich eseje. S cieľom povzbudenia študentov k presadzovaniu a postaveniu sa za ľudské práva bola tohtoročná téma eseje "Freedom of thought, conscience and religion in the context of democratic citizenship".

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch Informačná služba OSN vo Viedni prezentovala tému pre esejistickú súťaž v anglickom jazyku ako súčasť podpory kampane OSN - Spolu . Kampaň, ktorá začala v septembri 2016 zo strany OSN a jej 193 členských štátov, má za úlohu propagovať rešpekt, bezpečnosť a dôstojnosť utečencov a migrantov. Matej napísal excelentnú esej, ktorá prezentovala jasné, inteligentné a presvedčivé argumenty o dôležitosti integrácie utečencov a migrantov do komunít.

Počas jeho návštevy a prehliadky OSN vo Viedni bol Matej taktiež natočený, ako v slovenskom jazyku číta sekciu zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv za účelom propagácie 70. výročia deklarácie, ktoré bude v roku 2018. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie a informovanosť o deklarácii prostredníctvom zozbierania a propagácie videí jednotlivých článkov deklarácie v čo najväčšom počte svetových jazykov.