Obiščite Združene narode

Pomembne informacije glede obiska Dunajskega mednarodnega centra

Identifikacija
Potrebujete veljavni osebni dokument s fotografijo.

Bodite točni
Da bi se izognili nepotrebnim zamudam, obiskovalce vljudno naprošamo, da registracijo na našem pultu Službe za obiskovalce opravijo vsaj 10 minut pred uradnim pričetkom vodenega ogleda. Če ne pridete pravočasno, ne moremo zagotoviti ustrezno raven storitev.

Plačilo
Plačilo lahko izvedete le z gotovino.

Pravila glede odpovedi
Služba za obiskovalce po prejetju pisne rezervacije izvede potrebno organizacijo za izvedbo vodenega ogleda. Če se skupina ali njen zastopnik odloči, da odloži ali prekliče vodeni ogled, je to potrebno storiti vsaj 6 delovnih dni pred datumom predvidenega vodenega ogleda. Če skupina ali njen zastopnik ne obvesti Službe za obiskovalce na Dunaju o spremembi, se zaračuna odpovedna taksa. Pristojbina znaša 22,00 EUR na skupino, ki šteje med 1 in 20 udeležencev. Potrditev rezervacije pomeni, da je naročnik seznanjen s pravili rezervacije in jih razume.

Prtljaga
Iz varnostnih razlogov Služba za obiskovalce ne prevzema odgovornosti za prtljago obiskovalcev, hkrati le-te v času vodenega ogleda po Dunajskem mednarodnem centru ni mogoče shraniti. Prosimo vas, da to upoštevate pri načrtovanju vašega potovanj