Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/909
17. decembra 2018

Generalni sekretar

Sporočilo ob mednardonem dnevu migrantov

18. decembra 2018

Migracije so gonilna sila gospodarske rasti, dinamičnosti in razumevanja.

Na milijonom ljudi omogočijo, da najdejo nove priložnosti, ki koristijo tako državam izvora kot gostiteljicam.

Če se z njimi slabo upravlja, lahko migracije okrepijo delitve znotraj družbe in med njimi. Ljudje so bolj izpostavljeni izkoriščanju in zlorabam. Takrat lahko tudi spodkopavajo zaupanje v oblast.

Ta mesec je svet s sprejetjem globalnega dogovora o varnih, urejenih in rednih migracijah naredil pomemben korak naprej.

Sprejet je bil z izjemno podporo držav članic Združenih narodov. Dogovor bo pomagal pri reševanju resničnih izzivov preseljevanja in hkrati pripomogel pri koriščenju njegovih številnih prednosti.

Dogovor je osredotočen na ljudi in temelji na človekovih pravicah.

Usmerja nas na pot k okrepljenim pravnim možnostim za migracije in močnejšim ukrepom zoper trgovino z ljudmi.

Ob mednarodnem dnevu migrantov gremo po poti, ki jo zagotavlja prav globalni dogovor: naredimo migracije v korist vseh.

* *** *