Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/153
23. november 2009

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Naš cilj je jasen: narediti konec nedopustnim zločinom."

Sporočilo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, 25. november 2009

Dunaj, 25. november (Informacijska služba ZN) - Odkar je Generalna skupščina pred desetimi leti razglasila 25. november kot mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, se je krog tistih, ki se zavzemajo za odpravo nasilja nad ženskami, povečal. Vedno več skupin in posameznikov, vključno z moškimi in dečki, se zavzema za preprečevanje grozovitih kršitev človekovih pravic žensk. Tudi na nacionalni ravni so se zgodile pomembne spremembe, saj se je v veliko državah sprejelo zakone in celovite akcijske načrte za preprečevanje nasilja nad ženskami.

Kljub temu leži pred nami še mnogo dela. V vsaki državi so ženske in dekleta še vedno žrtve nasilja, kar povzroča strašansko trpljenje. Nasilje nad ženskami spodkopava razvoj, povzroča nestabilnosti in otežuje doseganje miru. Zahtevati moramo odgovornost za zločine in veliko postoriti, da tovrstna dejanja ne ostanejo nekaznovana, žrtvam nasilja pa moramo prisluhniti in jim pomagati.

Naš cilj je jasen: narediti konec nedopustnim zločinom, ne glede na to, ali gre za rabo posilstva kot orožja vojne, družinsko nasilje, trgovanje z ljudmi za prostitucijo, t.i. zločine iz časti ali genitalno pohabljanje oz. obrezovanje žensk. Osredotočiti se moramo na izvore takšnega nasilja s tem, ko preprečujemo diskriminacijo žensk in spreminjamo načine mišljenja, ki jo ohranjajo.

Kampanja "UNiTE to End Violence Against Women", ki sem jo zagnal lansko leto, spodbuja k aktivnemu udejstvovanju sistema Združenih narodov. Vse države poziva k temu, da do leta 2015 oblikujejo močno zakonodajo, večsektorske akcijske načrte, preventivne ukrepe, zbiranje podatkov in sistematično preprečevanje spolnega nasilja v času spopadov. Ob tem vabim vlade, organizacije in posameznike, da se nam pridružijo pri kampanji. Med drugim sem oblikoval tudi mrežo moških voditeljev, ki bodo krepili naše zagovorništvo.

Ob podpori Generalne skupščine ZN pri oblikovanju novega delovnega telesa za enakopravnost spolov bodo naša prizadevanja še dodatno okrepljena. Telo bo spodbujalo enakopravnost med spoloma in opolnomočenje žensk ter od sistema ZN zahtevalo dejavno podpiranje ukrepov za preprečevanje diskriminacije žensk in končanje nasilja nad njimi.

Ženske po svetu so ključnega pomena za ohranjanje družin, skupnosti in nacij. Pozivam vas, da na mednarodni dan ponovno obnovimo našo predanost človekovim pravicam žensk in storimo vse potrebno, da končamo nasilje nad ženskami enkrat za vselej.

* *** *