Sporočila za javnost

SG/SM/10613
OBV/572
6 September 2006

GENERALNI SEKRETAR Združenih narodov

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU PISMENOSTI

8. september 2006

DUNAJ, 4. september (Urad Združenih narodov za informiranje) - Tema letošnjega mednarodnega dneva pismenosti je: pismenost omogoča in vzdržuje napredek, kar je priznanje, da so višje stopnje pismenosti ključne za gospodarsko rast, odpravo revščine, družbeno vključenost in varovanje okolja. Spominja nas tudi na to, da je pismenost temelj za razvoj človeških virov družbe.

Pismenost se začne z osnovno izobrazbo, doseči splošno osnovno izobrazbo do leta 2015 pa je eden izmed milenijskih razvojnih ciljev. In vendar osnovna izobrazba ne doseže vsakega otroka; deklic in dečkov, ki nikoli ne vstopijo v šolo, je več kot 100 milijonov. Tudi za tiste, ki so v šolo vpisani, je kvaliteta osnovnega šolanja lahko tako slaba, da vodi le v šibko znanje osnovnih veščin pismenosti. Medtem ko uradne statistike govorijo o več kot 770 milijonih nepismenih odraslih, ta številka ne vključuje milijonov tistih, ki so slabo pripravljeni na vsakodnevne potrebe po učenju, razumevanju in sporočanju.

Očitno je, da v številne dele sveta razvoj še ni prinesel enega izmed svojih najpomembnejših učinkov - bolj pismeno in bolje izobraženo prebivalstvo. Obenem so te družbe oropane ključnega sredstva za razvoj, ki ga pismenost predstavlja - to je sredstvo, ki ljudem omogoča, da izkoristijo nove priložnosti za učenje, se odzovejo na spremembe v poklicnih zahtevah, prevzamejo več odgovornosti, najdejo pot iz revščine in se zaščitijo pred boleznimi - še posebej pred HIV/AIDS-om. Nepismenim ženskam in dekletom manjka pomembno orožje za osvoboditev izpod neenakosti in diskriminacije. Kot nas spominja skupna tema Desetletja pismenosti Združenih narodov (2003-2012): pismenost je svoboda.

Pismenost je dragocen dar, ki lahko omogoča in vzdržuje razvoj samo, če je tudi sama vzdrževana - z nadaljnjimi programi, ko je že dosežena pismenost, nadaljnjimi priložnostmi za izobraževanje in urjenje ter ustvarjanjem »pismenih okolij«, v katerih pismenost lahko uspeva. Na ta mednarodni dan pismenosti obljubimo, da  bomo okrepili nacionalne in mednarodne napore za izboljšanje svetovnih stopenj pismenosti. Pismenosti dajmo resnično možnost, da preoblikuje posameznike in družbe po vsem svetu.

Kofi A. Annan