Sporočila za javnost

SG/SM/10136
IHA/1087
OBV/511
11. oktober 2005

GENERALNI SEKRETAR PO LETU GLOBOKIH SPOZNANJ V SPOROČILU OB MEDNARODNEM DNEVU POZIVA K NALOŽBAM ZA ZMANJŠANJE REVŠČINE IN PREPREČEVANJE NESREČ

Sledi sporočilo generalnega sekretarja ZN Kofija Annana ob Mednarodnem dnevu za zmanjšanje nesreč, ki bo obeležen 12. oktobra:

Preteklo leto je vse ljudi opomnilo, da ni noben kraj na zemlji varen pred nesrečami. Od uničujočega potresa in cunamija v Indijskem oceanu do afriških držav, ki so jih opustošile suša in kobilice, od uničenja, ki so ga povzročili orkani in cikloni v Združenih državah Amerike, na Karibih in v Pacifiku, do obsežnih poplav v Evropi in Aziji - zaradi naravnih nesreč je na sto tisoče ljudi izgubilo življenje in milijoni osnovo za preživljanje.

Spoznanje, ki pri tem nastaja, je strnjeno v temi letošnjega Mednarodnega dneva za zmanjšanje nesreč: »Investirajmo v preprečevanje nesreč«. Naravnih nesreč ne moremo ustaviti, lahko in moramo pa oskrbeti posameznike in skupnosti, da se jim bodo lahko zoperstavili. Besnenju narave so običajno najbolj izpostavljeni najrevnejši. Če torej zmanjšamo revščino, zmanjšamo tudi njihovo ranljivost.

V letošnjem Mednarodnem letu mikro kreditov moramo spoznati, da lahko mikro finance močno prispevajo h krepitvi ljudi, ki imajo slab dostop do običajnih finančnih institucij ali pa dostopa do njih sploh nimajo. S tem zmanjšamo tveganje nesreč in izboljšamo varovanje v primeru nesreč. Z diverzifikacijo dohodka prebivalstva z visokim tveganjem in spodbujanjem zavarovanja v primeru nesreč lahko mikro finance okrepijo obvladovanje mehanizmov pred nesrečami in pospešijo okrevanje po njih. 

To so nekateri od novih pristopov iz Akcijskega načrta za obdobje 2005-2015, ki je bil januarja sprejet na Svetovni konferenci o zmanjšanju nesreč v Kobeju in potrjen septembra na svetovnem vrhu pri sedežu Združenih narodov v New Yorku. Na ta Mednarodni dan, po letu, v katerem bi morali vsi priti do globokih spoznanj, pozivam vlade na vseh ravneh, mednarodne organizacije, skupine civilne družbe in zasebni sektor, naj uresničujejo ta načrt in investirajo v zmanjšanje revščine in preprečevanje nesreč ter s tem gradijo močne skupnosti in rešujejo življenja.

* *** *