Dogodki

Na Dunaju predstavniki civilne družbe gradili »prihodnost, ki si jo želimo«

DUNAJ, 19. oktober 2015 - Predstavniki civilne družbe in društev za Združene narode (ZN) iz Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije so se sestali na dvodnevni konferenci, kjer so razpravljali o vlogi civilne družbe in društev za ZN pri promociji nove agende 2030 za trajnostni razvoj.

Srečanje, ki je potekalo 18. in 19. oktobra 2015 v prostorih Društva za ZN za Avstrijo in na Dunajskem mednarodnem centru, je organizirala Informacijska služba ZN (UNIS) na Dunaju v sodelovanju z Društvom za ZN za Avstrijo.

Nekdanji veleposlanik pri ZN in uradnik za zvezo pri WFUNA Gerhard Pfanzelter ter uradnica za odnose z javnostmi pri UNIS na Dunaju Irene Hoeglinger-Neiva sta udeležence pozdravila v prostorih Društva za ZN za Avstrijo, ki se nahajajo v konjarnici Stallburg.

Bernd Hermann, predsedujoči Mladinskega in študentskega društva ZN za Avstrijo - Akademski forum za zunanje zadeve (UNYSA-Avstrija), je predstavil poslanstvo, strukturo in dejavnosti Društva za ZN za Avstrijo ter mladinske različice UNYSA.

Po ogledu Dunaja so bili udeleženci povabljeni na sprejem, ki ga je gostilo Mesto Dunaj.

Drugi dan konference je navzoče pozdravil namestnik generalnega direktorja Urada ZN na Dunaju (UNOV) Dennis Thatchaichawalit. V svojem uvodnem govoru se je skliceval na dolgoletno partnerstvo med ZN in civilno družbo ter na pomembno vlogo nevladnih organizacij in društev za ZN pri krepitvi mednarodne organizacije:

»V zadnjih sedmih desetletjih so bila društva za ZN močan partner ZN. Aktivno si prizadevajo za osveščanje javnosti o delu ZN ter pogosto uspešno lobirajo pri svojih vladah in drugih interesnih skupinah, da ZN podpirajo.«

»Nevladne organizacije pomembno podpirajo ZN v vseh njegovih raznolikih dejavnostih, hkrati pa vedno zahtevajo odgovornost, če ne opravijo svoje vloge.«

Dodatno je izpostavil aktivno vlogo civilne družbe pri oblikovanju nove agende za trajnostni razvoj, ki bo 1. januarja 2016 nadomestila razvojne cilje tisočletja. »ZN se bodo prav tako močno zanašali na svoje močno partnerstvo z organizacijami civilne družbe, ko se bo šlo za izvajanje nove agende,« je poudaril.

Sledila je predstavitev z naslovom »Vloga civilne družbe pri promociji prednostnih nalog ZN in zlasti ciljev trajnostnega razvoja«, ki jo je izvedla uradnica za odnose z javnostmi pri UNIS na Dunaju Irene Hoeglinger-Neiva. Sledile so predstavitve strokovnjakov ZN iz različnih organizacij ZN s sedežem na Dunaju, vključno z UNIDO, UNCITRAL, UNODC, OOSA in IAEA. Predstavili so plane, kako se bo cilje trajnostnega razvoja izvajalo v okviru njihovih področij dela.

Namestnica direktorja UNIS na Dunaju Anne Thomas je podala pregled, kako komunicirati delo ZN z vidika trajnostnega razvoja in ciljev trajnostnega razvoja s splošno javnostjo in posebnimi ciljnimi skupinami. Osredotočila se je na različna orodja, ki so že na voljo v okviru UNIS na Dunaju in drugih spletnih strani ZN.

V popoldanskih urah so udeleženci iz različnih organizacij drug drugega seznanili o svojih dejavnostih, področjih dela in razpravljali o možnih načinih sodelovanja pri spodbujanju trajnostnega razvoja. Prisotni so bili predstavniki društev za ZN, organizatorji simulacij delovanja ZN, predstavniki univerz, predstavniki krovnih nevladnih organizacij, kot je slovenska SLOGA - Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, madžarska platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč »HAND«, avstrijska platforma za razvoj in humanitarno pomoč »Globalna odgovornost«, avstrijska nevladna organizacija Baobab, Slovaški center za komuniciranje in razvoj (SCCD) in dunajski odbor nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

»Komuniciranje nove razvojne agende bo naš skupen izziv za naslednjih 15 let, če želimo cilje trajnostnega razvoja resnično približati ljudem,« je poudarila Adriana Aralica, SLOGA, zagovorništvo in informacijska dejavnost.

»Izmenjava idej je bila zelo koristna in hvaležni smo UNIS na Dunaju, da nas je združil in smo lahko razpravljali, kako učinkovito reševati ta skupen izziv komunikacije razvojne agende. Prepričan sem, da srečanje predstavlja odlično osnovo za nadaljnje sodelovanje pri skupnih projektih nevladnih organizacij v regiji,« je dejal član Izvršnega odbora mladinske sekcije Društva za ZN za Slovenijo Vid Tomić. Dodal je, da je bilo zanj povezovanje z ostalimi udeleženci izvrstna izkušnja.

Generalni sekretar BIMUN 2016 Barnabás Benyák: »Za nami sta dva resnično neverjetna dneva poglobljenih razprav, ki sta prinesla številne nove ideje. Preživel sem jih s čudovitimi ljudmi, ki so delili svoje zgodbe o prizadevanjih za doseganje naših skupnih in plemenitih ciljev.«

Natalia Hlavata, članica Društva za ZN na Slovaškem: »Zelo sem hvaležna organizatorjem dunajskega dogodka za mreženje, da sem se lahko srečala s podobno mislečimi ljudmi, ki delajo proti našemu skupnemu cilju podpiranja dela ZN v naših državah. Zagotovo bomo uporabili rezultate srečanja za naše prihodnje aktivnosti Društva za ZN na Slovaškem.«

V času kosila v okviru srečanja so se udeležencem pridružili avstrijska veleposlanica Christine Stix-Hackl, madžarski veleposlanik Károly Dán, slovenski veleposlanik Andrej Benedejčič in namestnik stalnega predstavnika Slovaške Albin Otruba.

Pomembne informacije