Dogodki

70. obletnica Združenih narodov

"70. obletnica Organizacije združenih narodov je priložnost za razmislek. Čas, da se ozremo v zgodovino organizacije in razmislimo o njenih dosežkih. Hkrati imamo priložnost, da premislimo, kje mora OZN in z njo mednarodna skupnost okrepiti svoja prizadevanja za uspešno reševanje sedanjih in prihodnjih izzivov na področju miru in varnosti, razvoja ter človekovih pravic," je ob obletnici dejal generalni sekretar OZN Ban Ki-moon.

OZN je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni pred 70 leti. Po vojni, ki je bila najbolj smrtonosna v zgodovini vojn. Zaradi nje je umrlo več kot 60 milijonov ljudi. Leta 1945 je bil večji del sveta v ruševinah, ljudje pa v izjemni stiski. V takšnih okoliščinah so se narodi poenotili in ustanovili OZN s ciljem, da dosežejo trajni mir in blaginjo na svetu.

Ustanovna listina OZN je temeljni dokument organizacije, ki opredeljuje njene cilje. Podpisana je bila 26. junija 1945 v San Franciscu, in sicer ob zaključku konference, ki je bila namenjena prav ustanovitvi organizacije.

''Mi, ljudstva Združenih narodov, ki smo odločeni, da obvarujemo bodoče rodove pred strahotami vojne, ki je dvakrat v življenju našega rodu prizadejala človeštvu nepopisno trpljenje, in da znova potrdimo vero v temeljne človekove pravice, v dostojanstvo in vrednost človeške osebnosti, v enakopravnost moških in žensk, kakor tudi v enakopravnost narodov, velikih in malih, in da ustvarimo pogoje, v katerih bosta lahko obveljali pravičnost in spoštovanje obveznosti, izvirajočih iz pogodb in iz drugih virov mednarodnega prava, in da pripomoremo k socialnemu napredku in k boljšim življenjskim pogojem v večji svobodi.'' (Del besedila iz preambule Ustanovne listine OZN.)

V času njene ustanovitve je imela OZN 51 držav članic. Danes jih je 193, pri čemer ima vsaka svoj glas v Generalni skupščini OZN. Zaradi obsežnosti dela in hitrih sprememb so se dejavnosti organizacije in njenih pomožnih organov spremenile in skozi desetletja razširile. OZN je še vedno forum za reševanje sporov, vendar ne le v vlogi mirovnega posrednika. Organizacija se spopada z novimi izzivi, kot so mednarodni terorizem, podnebne spremembe, širjenje nalezljivih bolezni in drugimi nevarnostmi, ki presegajo nacionalne meje ter zahtevajo nove in nove ukrepe.

Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon: "Svetovne probleme ne more rešiti le določena država. Organizacija združenih narodov je edina resnično univerzalna institucija. Morda edini forum, ki lahko spodbudi globalne ukrepe za reševanje prihodnjih izzivov človeštva."