69. zasedanje Generalne skupščine OZN

Fokus 69. zasedanja Generalne skupščine ZN bodo ukrepi na področju razvoja

69. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov se prične 16. septembra na sedežu Združenih narodov (ZN) v New Yorku. Osrednja tema zasedanja je "Oblikovanje in implementacija transformativne razvojne agende po 2015". Predsednik 69. zasedanja Sam Kahamba Kutesa iz Ugande je v svojem govoru ob izvolitvi dejal, da "ni dovolj le oblikovanje oziroma dosežen dogovor glede razvojne agende po 2015, ampak tudi zagotovitev njene učinkovite implementacije, kar je še najbolj pomembno."

Začetni teden razprav se bo nadaljeval z več dogodki na visoki ravni.

Vrh o podnebnih spremembah 2014 - 23. september

Na vrhu o podnebnih spremembah se bo po pričakovanjih zbralo več kot 100 voditeljev držav in vlad. Sklical ga je generalni sekretar ZN Ban Ki-moon, da mobilizira politično voljo za okrepitev podnebnih ukrepov, oblikovanje globalnega sporazuma o podnebnih spremembah v letu 2015 ter izvajanje ambicioznih ukrepov proti podnebnim spremembam in za trajnostni razvoj.

Dodatne informacije

Splošna razprava - od 24. septembra do 1. oktobra

Letna splošna razprava Generalne skupščine se prične v sredo, 24. septembra. Takrat se zberejo voditelji držav in vlad ter drugi visoki državni uradniki, da predstavijo svoja stališča o perečih svetovnih vprašanjih

Svetovna konferenca o domorodnih ljudstvih - 22. in 23. septembra

Prvič v zgodovini bo izvedeno tovrstno plenarno zasedanje na visoki ravni. Njen namen je izpostaviti vprašanja, s katerimi se soočajo domorodna ljudstva, in izmenjava najboljših praks za uresničevanje njihovih pravic v skladu s cilji, ki so opredeljeni v Deklaraciji ZN o pravicah avtohtonih prebivalcev in v drugih instrumentih.

Dodatne informacije (v angleščini)

Posebno zasedanje o akcijskem načrtu iz mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju - 22. september

Posebno zasedanje bo ocenilo družbeni in ekonomski napredek zadnjih 20 let pri izvajanju akcijskega načrta. Slednji je bil oblikovan na zgodovinski mednarodni konferenci o prebivalstvu in razvoju, ki je potekala leta 1994 v Kairu. Cilj zasedanja je tudi mobilizacija politične volje pri doseganju ciljev za obdobje po letu 2014.

Dodatne informacije o dogodkih, ki se odvijajo v času Generalne skupščine, bodo redno objavljene na naši spletni strani.