Women count for Peace 2010

Ženske želijo prispevati k miru

Ženske se skoraj nikoli ne bojujejo v vojnah po svetu, čeprav pogosto najbolj trpijo za posledicami vojn in so pogosto tarče sistematičnega spolnega nasilja. Po zadnjih podatkih je le 10 odstotkov oseb, ki se pogajajo za mirovne pogodbe, ženskega spola. V tem trenutku se mirovne aktivistke iz več kot 20 držav srečujejo z visokimi uradniki ZN, da bi jim podale svoje zahteve in pomisleke glede mirovnih operacij. Srečanja z uradniki omogočajo ZN in potekajo pod imenom 'Odprti dnevi za ženske in mir' ( Open Days for Women and Peace).

Pred desetimi leti je Varnostni svet Združenih narodov pozval države po enakopravnem vključevanju žensk v mirovne operacije preko resolucije 1325. Žal je uresničevanje resolucije v državah zelo počasno. V ta namen je bila sprožena peticija, ki vlade poziva, da naredijo potrebne korake za uresničevanje resolucije, kot na primer povečati delež žensk v policiji in mirovnih operacijah, zagotoviti večjo participacijo žensk pri mirovnih pogajanjih, pregon povzročiteljev spolnega nasilja ter njihova izključitev iz oboroženih sil in policije.

S podpisom peticije 1325 podamo močno sporočilo Varnostnemu svetu ZN, da se slednji oktobra 2010 na svojem zasedanju močno zavzame za uresničevanje resolucije 1325. Na zasedanju bo VS ZN razpravljal o obvezah, ki so jih glede resolucije podale posamezne države.

Tudi vi lahko pomagate, da bodo imele ženske aktivno vlogo pri prizadevanjih za mir. Podpišite peticijo 1325 še danes !