Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju

Približati Združene narode širši javnosti

UNIS na Dunaju je sestavni del svetovne mreže informacijskih centrov Združenih narodov (ZN), ki segajo od Akre v Gani do Yaoundé v Kamerunu in so del Oddelka ZN za javno informiranje (DPI). Delimo si skupen cilj, in sicer nuditi podporo pri uresničevanju temeljnega poslanstva ZN preko obveščanja javnosti o delovanju in odgovornosti organizacije.

UNIS na Dunaju ima dvojno vlogo. Kot informacijski center ZN pokriva 4 ciljne države, in sicer Avstrijo, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo. V teh državah deluje kot lokalni glas ZN. UNIS si prizadeva krepiti razumevanje dela in ciljev ZN na podlagi zagotavljanja kvalitetnih informacij. Pri svojih prizadevanjih sodeluje z mediji, državnimi organi, akademsko sfero, šolami in organizacijami civilne družbe. UNIS tudi nudi podporo pri obveščanju javnosti in promociji vsebinskih programov Združenih narodov na Dunaju ter hkrati deluje kot sekretariat Komunikacijske skupine Združenih narodov na Dunaju.